Het onderwijssysteem moet veranderen. Op naar een Talent Based Society

  • Arbeidsmarkt

Om de snelle ontwikkelingen in de wereld nog bij te kunnen houden, zal het onderwijssysteem moeten veranderen. Dat was de boodschap van Evert-Jan Ulrich tijdens zijn inauguratie aan HAS Hogeschool half mei. RegioinBedrijf sprak met de lector Innovatie & Ontwikkeling.

Het onderwijssysteem moet veranderen. Op naar een Talent Based Society

Noodzaak nieuw onderwijssysteem

Het huidige onderwijssysteem is achterhaald. Studenten worden allemaal door dezelfde trechter van competenties en leerdoelen gehaald. Dit terwijl ieder mens juist uniek is en zijn eigen talenten bezit. Daarom moet het anders, weet lector innovatie en ontwikkeling Evert-Jan Ulrich. De docent werd onlangs geïnaugureerd aan de HAS Hogeschool. Hij sprak daar over de noodzaak van een nieuw onderwijssysteem.

Talent Based Society

Het Talent Based opleiden is één van de antwoorden op de razendsnelle ontwikkelingen in de wereld. Het is niet meer zoals vroeger dat de docent doceert en de student studeert. In de huidige tijd van internet, social media en mobiele technologie is kennis voor iedereen vrij verkrijgbaar. Studenten weten daardoor vaak nog eerder wat er speelt dan hun docent. Omdat het hen interesseert en een beroep doet op hun unieke talent.

Klassieke docent verdwijnt

De klassieke docent gaat daarom ook verdwijnen. Zijn rol wordt veel meer toegespitst op het faciliteren van kennis en ontmoeting en het coachen naar vaardigheden. Standaard herhaalde lesactiviteiten en colleges zullen verdwijnen. MOOC’s (Massive Online Open Courses) komen ervoor terug.  “Niet langer 80 toetsen en verslagen, maar een eigen portfolio. Wat heb je laten zien aan ontwikkeling.”

Learning Communities

Het nieuwe onderwijssysteem is gebaseerd op een lerende economie en bestaat uit zogenaamde Learning Communities: zelfsturende en lerende teams van studenten, docenten en misschien wel het werkveld. Het gaat om kennisdeling, verbinding en unieke kracht. De innovatieklas is daar een mooi voorbeeld van. “Het is omgekeerd leren. We beginnen bij de student en zoeken naar zijn talent. In deze communities gebeuren dingen tussen mensen die in het reguliere systeem niet gebeuren.”

Samenwerking en cross-overs

Innovaties zijn Ulrich niet vreemd. Hij stond aan de basis van de opleiding Food Design & Innovation die in 2005 geaccrediteerd werd. De gepassioneerde vakman sprak daarvoor veel met bedrijven en verkende hun problemen. Waar liepen ze tegen aan en hoe kon dat door middel van samenwerking en cross-overs opgelost worden?

Terug naar een makerstijd

“Een onderzoek van de Universiteit van Ofxord wijst uit dat er veel banen zullen verdwijnen. Winkelbediendes, accountants.” Ulrich vertelt over een onderzoek onder 700 verschillende banen. Conclusie van het onderzoek is dat computers nog meer taken van mensen overnemen. “Neem accountants bijvoorbeeld, alles is al in financiële systemen gezet.” Volgens Ulrich komen er banen voor terug die niet zo makkelijk zijn te automatiseren, zoals bijvoorbeeld precisielandbouw. “We gaan terug naar een makerstijd.”

Toekomstwensen

Om het nieuwe onderwijsdenken te faciliteren, moet er volgens de lector een experimenteerruimte komen. Ook ziet hij veel in een hechte samenwerking en verbinding met andere vernieuwers, ondernemers, scholen, overheden, burgers etcetera. Zijn laatste toekomstwens is dat er HAS Innovatie & Design Centra ontstaan voor de creatieve makers onder de studenten.

Meer informatie over HAS Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!