'Het tekort aan goed gekwalificeerde technici blijft'

  • Arbeidsmarkt

Alweer zo’n dikke tien jaar geleden bracht ARDEE B.V. een boekje uit getiteld: 'Help technici tekort'. Hierin publiceerden zij de resultaten uit het onderzoek naar de vraag en aanbod van technici in de regio Zuidwest Nederland uitgevoerd door onder meer de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eigenaar van ARDEE B.V. Herman den Boeft maakt de balans op.

'Het tekort aan goed gekwalificeerde technici blijft'

De uitkomst van dit onderzoek gaf aan dat wij te maken zouden krijgen met een jaarlijks oplopend tekort van zo’n 2 à 3%. Nu, tien jaar later resulterend in een tekort van ca. 25%. Een ander onderzoek van het ING economisch bureau (eind 2017) toont aan dat wij over tien jaar, in 2030, op een aantal van 300.000 mensen die nu in de techniek werkzaam zijn, nog eens 120.000 mensen tekort gaan komen. Dit tekort zal worden veroorzaakt door pensionering (70.000) en groei van activiteiten (50.000). 

We hadden nog even de illusie dat met een dergelijke publicatie de wereld zou kunnen veranderen, helaas het droeg slechts bij aan een algemeen bewustzijn: er is een tekort aan technici.

Meer aanmeldingen

Met het aantal aanmeldingen voor technische opleidingen lijkt het de goede kant op te gaan. Maar, let wel, die aanmeldingen vinden we met name in ICT, wat ook als techniek kan worden beschouwd. Een veel gehoorde opmerking is dat door automatisering minder technici nodig zouden zijn. Dit lijkt te kloppen; de 100% elektrische auto heeft veel minder onderdelen, dus minder onderhoud, dus veel minder technici. We vergeten hierbij wel dat zo’n auto door technici moet worden ontworpen, geassembleerd etc.

Van gisteren en eergisteren

Dit vergelijk doet ons vakgebied dan ook geen goed. Automobielen zijn een standaard product, eindeloos veel kopieën. Technische installaties in gebouwen en fabrieken zijn eenmalig, telkens opnieuw ontwerpen en uitvoeren, dat vraagt kennis en ervaring. En wat te denken van bestaande installaties verbeteren en uitbreiden. Ook de “techniek van gisteren en eergisteren” komen we nog steeds tegen.

Tekort blijft

De technische uitdagingen voor de komende tijd zijn groot. Door de snelle technologische vooruitgang, de energietransitie en het creëren van een circulaire economie zullen beroepen gaan verdwijnen, maar er zullen een meervoud aan nieuwe beroepen gaan ontstaan. Het tekort aan technici zal onverminderd groot blijven.

Techniek is leuk

Diezelfde uitdagingen maken dat het werken in de techniek steeds leuker zal worden. Het is toch fantastisch om slim gebruik te maken van krachten die de natuur ons biedt, om door robotisering (bijv. 3D printing) dingen te maken die tot voor kort onmogelijk waren en om onze spullen circulair te ontwerpen zodat deze langer meegaan en hierom onderhouden en gerenoveerd moeten kunnen worden.

ARDEE denkt mee

De technieken bestaan al lang. Materialen en componenten zijn handzaam en betaalbaar geworden. ARDEE heeft de kennis om deze slim te configureren en te assembleren in duurzame constructies en systemen en levert hiermee haar bijdrage aan innovatie, energietransitie en circulaire economie. Ook voor ons als technisch adviesbureau ARDEE een leuke uitdaging. Blijft over het tekort aan goed gekwalificeerde technici. Helaas moeten ook wij hierbij roepen………………… Help!

Auteur: Herman den Boeft

Meer informatie over ARDEE B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!