home » interviews » Bouw »

HEVO bouwt geïnspireerd aan de toekomst

  • Bouw

Advies- en bouwmanagementbureau HEVO bestaat al veertig jaar, maar blijft zich doorlopend vernieuwen. De ingebruikname van een nieuwe kantooromgeving - uiteraard ingericht op basis van de eigen visie - en de ontwikkeling van twee nieuwe websites zijn daarvan het tastbare bewijs.

HEVO bouwt geïnspireerd aan de toekomst

Foto: het kantoor van Ricoh dat HEVO gerealiseerd heeft

Directievoorzitter Ewoud van der Sluis licht toe waar het bedrijf voor staat: ‘Als huisvestingsadviseur worden wij vaak door organisaties ingeschakeld op het moment dat ze gaan nadenken over hoe ze hun primair proces naar huisvesting willen vertalen. Dat zijn bijvoorbeeld partijen in het onderwijs, maar ook bedrijven die op zoek zijn naar een nieuw kantoor en daar hun eigen strategie bij willen betrekken. De dienstverlening van de organisatie wordt door ons onderzocht en vertaald naar een slim huisvestingsconcept. Een goed voorbeeld is het hoofdkantoor van Ricoh. Dat project hebben wij begeleid. Dat begon met het in beeld brengen van hun bedrijfscultuur, waarna we zijn gaan kijken welke huisvesting daar het best bij paste. Met als centrale vraag: hoe zet je het personeel zo slim mogelijk in binnen een gebouw? Dat vertaalden we in overleg met de directie van Ricoh eerst naar een Programma van Eisen, dat uitmondt in een ontwerp en vervolgens uitgevoerd wordt. Bij Ricoh zijn we heel goed geslaagd in die toepassing.’

Inspirerende werkomgeving

Bij HEVO merken ze dat steeds meer bedrijven door de aantrekkende economie weer gaan nadenken over nieuwe huisvesting. Van der Sluis daarover: ‘De middelen zijn er weer en bedrijven zijn zich er steeds beter van bewust dat je je personeel, in een markt waar een gevecht plaatsvindt om talent, moet huisvesten op een manier die aanspreekt. Sfeer en huisvesting zijn belangrijke redenen voor werknemers om ergens aan de slag te gaan. Er is een periode geweest dat er vanuit financiële motieven werd gekozen voor minder vierkante meters. De huidige tendens is dat bedrijven juist een inspirerende werkomgeving creëren om talent te binden, waarin mensen beter presteren en gelukkiger zijn.’

Activiteitgericht werken

De werkruimten moeten dus uitnodigen om samen te werken en te ontmoeten. Het gaat daarbij vaak om de vraag hoe je een dimensie toevoegt aan bijvoorbeeld een voorheen vrij klinisch kantoor. Van der Sluis vertelt: ‘Zorgen dus dat het een warme ontmoetingsplek wordt. Dat hebben we met ons eigen kantoor ook gedaan natuurlijk. We zijn recent intern verhuisd binnen het RIVA gebouw

’s-Hertogenbosch naar de 7e verdieping. Deze verhuizing hebben we aangegrepen om ook de slag te maken naar een totaalplaatje van geïnspireerd, uitnodigend en activiteitgericht werken. Daarbij hebben we nog veel actiever naar de wensen en inzichten van onze medewerkers geluisterd. Dat is dus precies wat we voor onze klanten ook doen. En dan gaat het niet alleen om de tafeltennistafel op de gang, maar echt om dieper liggende behoeftes.’

Voorkeurswerkplekken

Bij HEVO was de kernwens het realiseren van een huiskamergevoel in de vorm van een grandcafé-achtige opstelling met veel sfeer om met elkaar te kunnen overleggen. ‘Maar we hebben nog veel meer voorkeurswerkplekken gecreëerd. Zo bieden we onze medewerkers bijvoorbeeld ook de gelegenheid om op enig moment alleen en extra geconcentreerd te werken in een kamer of een bibliotheekomgeving zonder gepraat of getelefoneer. Diverse werkstijlvoorkeuren komen dus samen in die kantooromgeving, waarbij we het spontaan ontmoeten en kennis uit wisselen ook gemakkelijker maken. Dat is goed gelukt, want sinds de verhuizing zien we nog veel meer reuring en energie binnen ons bedrijf. Dat spreekt onze klanten natuurlijk ook aan’, aldus Van der Sluis.

Prestatieafspraken

HEVO durft ook prestatieafspraken te maken bij de realisatie van een plan, inclusief de gehele inrichting en verhuizing. Van der Sluis daarover: ‘Bij bestaande gebouwen is een complete transformatie of herbestemming (andere functie) mogelijk, waarbij de waarde van het vastgoed behouden blijft en weer toekomstbestendig wordt. We realiseren ook kleinschaligere projecten, zoals onderhoud waarbij tevens een verduurzamingsslag wordt gemaakt. Maar we kunnen natuurlijk ook vanaf nul beginnen met een nieuwbouwproject. Hierbij kunnen we afspraken maken en bieden we zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces.’

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor HEVO een vanzelfsprekendheid. ‘Het gaat wat ons betreft niet alleen maar over zo laag mogelijke exploitatie- en energielasten. We proberen nu vooral stappen te maken op het gebied van circulair bouwen. Daarom denken we goed na over hoe je zo min mogelijk reststoffen kunt achterlaten bij een bouw, dus dat de grondstoffen die je gebruikt in de kringloop blijven. Wat in onze visie ook onder duurzaamheid valt, is het geluk dat de gebruikers van een gebouw ervaren. Onze ambitie is om onszelf daar steeds verder in te verbeteren en aan te tonen welke factoren je kunt toepassen die de tevredenheid en productiviteit doen toenemen. Want daar is iedereen mee geholpen’, besluit Van der Sluis.

Auteur: Ron van Kuijk

Meer informatie over HEVO B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!