Integraal Kankercentrum Zuid zoekt de samenwerking

  • Farma & Zorg

Het IKZ is een samenwerkingsverband van hulpverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties op het gebied van de kankerbestrijding. Het instituut zoekt intensief naar regionale samenwerkingspartners.

Integraal Kankercentrum Zuid zoekt de samenwerking

Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Noord-Brabant en Noord-Limburg, een gebied met 2.4 miljoen inwoners en 20.000 nieuwe kankerpatiënten per jaar. Ook landelijk en internationaal wordt intensief samengewerkt met vele partners.

Missie en kernactiviteiten

Het IKZ staat voor het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige, veilige en efficiënte zorg op maat voor kankerpatiënten in Zuid-Nederland en daarbuiten, in elke fase, op tijd verleend en waar mogelijk in hun directe leefomgeving. Het IKZ stelt zowel de patiënt (en zijn naasten) als de zorgverlener centraal. Voor beiden is het IKZ een platform waarbinnen hun stem wordt gehoord in het speelveld voor continue verbetering en vernieuwing van de kankerbestrijding.

Maart darmkankermaand

Maart is internationaal uitgeroepen tot Darmkankermaand. Darmkanker is een van de meest voorkomende kwaadaardige ziekten in Nederland. Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 patiënten en hun naasten ermee te maken. Bijna 5000 mensen overlijden elk jaar aan darmkanker.
Één van de kernactiviteiten van het IKZ is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurt met de gegevens van de kankerregistratie, die al meer dan 55 jaar door het IKZ worden verzameld. Ook wordt er op het gebied van dikkedarmkanker door het IKZ veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg. Gebleken is, dat de zorg voor patiënten met dikkedarmkanker van hoog niveau is in de ziekenhuizen in de IKZ-regio en dat deze regio alle (inter)nationale vergelijkingen kan doorstaan. Samen met de medisch specialisten, verpleegkundigen en allen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met dikkedarmkanker zet het IKZ zich ervoor in, dat kennis wordt gedeeld en dat er wordt samengewerkt en afgestemd. Zo kan iedere patiënt op de beste zorg rekenen, welk ziekenhuis hij/zij dan ook is binnengestapt.

Er is veel aandacht voor ouderen (70 jaar of ouder) met dikkedarmkanker. Oudere patiënten hebben vaak allerlei extra bijkomende ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, COPD. Het IKZ legt naast de behandeling van deze patiënten ook de bijkomende ziekten (co-morbiditeit) vast in de kankerregistratie, en doet onderzoek naar de relatie tussen leeftijd, co-morbiditeit en type behandeling. Ook wordt de kwaliteit van leven en de overleving van de patiënt als gevolg van een bepaalde behandeling bestudeerd.

Het IKZ brengt de wereld van de geriatrie (ouderengeneeskunde) en de oncologie (kankergeneeskunde) bij elkaar, zodat niet alleen de medisch technische aspecten, maar ook de kwetsbaarheid van de patiënt wordt meegenomen bij de behandelkeuze. Om de kwetsbaarheid in kaart te brengen heeft het IKZ een instrument ontwikkeld, samen met de landelijke stichting GeriOnNe (Geriatrische Oncologie Nederland), die mede door het IKZ is opgericht en wordt ondersteund. Dit instrument, de zogenaamde ‘Geriatric Navigator’, wordt nu in een aantal ziekenhuizen in het land met succes toegepast.

In 2013 start een groot bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland. Voorafgaand aan deze landelijke darmkankerscreening zal er, indien de Minister van VWS daar vergunning voor verleent, in de IKZ-regio een proefbevolkingsonderzoek plaatsvinden. In dit screeningsprogramma krijgt een beperkt aantal mensen tussen de 55 en 75 jaar een aantal testen aangeboden om bloedsporen in de ontlasting te bepalen. Op deze wijze kunnen er verdikkingen van het slijmvlies, poliepen, worden opgespoord en verwijderd, waardoor darmkanker wordt voorkomen. Inmiddels heeft de Gezondheidsraad geadviseerd aan de Minister om vergunning te verlenen om dit onderzoek uit te voeren.

Het is van groot belang, dat patiënten en hun naasten goed worden geïnformeerd over dikkedarmkanker. Het IKZ heeft een website ontwikkeld, www.kankerwiehelpt.nl, waarin informatie te vinden is over risicofactoren, onderzoek, behandeling en verloop van de ziekte, maar ook over lotgenotencontact, patiëntverenigingen en inloophuizen in de regio. De website wordt steeds verder gevuld met ziekenhuis-specifieke informatie, waardoor de patiënt informatie op maat krijgt vanuit het eigen ziekenhuis.

Met bovenstaande greep uit het scala van activiteiten draagt het IKZ bij aan het uiteindelijke doel, dat kankerpatiënten kunnen rekenen op de beste kwaliteit van zorg en van leven, specifiek toegesneden op hun individuele situatie, en dicht bij huis, ook als genezing niet meer mogelijk is.

Meer informatie over IKNL (INTEGRAAL KANKERCENTRUM NEDERLAND):

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!