Kijk op bedrijvig Havengebied Zeeuws-Vlaanderen via Poort van Vlaanderen

  • Regionale ontwikkeling

De Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelt zich continue. Haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen in Terneuzen geeft op een interactieve manier informatie over dit bijzondere woon-, werk- en leefgebied in de buurt van de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Kijk op bedrijvig Havengebied Zeeuws-Vlaanderen via Poort van Vlaanderen

Arie de Bode, voorzitter van stichting Portaal van Vlaanderen, wil bedrijven in de Kanaalzone graag meer bij het haveninformatiecentrum betrekken.

Educatie over sluizencomplex Terneuzen

Arie de Bode: “Het is een bijzonder havengebied waarin wij ons werk mogen doen. Een gebied dat zich voortdurend ontwikkelt. Neem alleen al de plaats waar we nu met ons informatiecentrum zijn gevestigd. Met de komst van de Nieuwe Sluis Terneuzen zal hier te zijner tijd 16 m water staan. En dat betekent ‘op zoek naar een nieuwe locatie’. Het informatiecentrum draagt op een interactieve manier gebiedskennis over aan de bezoekers.”

Portaal van Vlaanderen bestaat uit een wisselende expositie, midden in het sluizencomplex van Terneuzen. Bezoek aan de expositie is gratis. Voor een educatieve vaartocht over het Kanaal van Gent naar Terneuzen of een wandeling onder leiding van een gids, betalen bezoekers een bijdrage. Arie de Bode: “Bij Portaal van Vlaanderen zijn meer dan veertig vrijwilligers actief om de rondleidingen te geven en de vaartocht op onze VB11 te verzorgen. Ik ben ontzettend trots dat deze vrijwilligers bijdragen aan de promotie van de omgeving. Zo kunnen we bezoekers een goede indruk geven van wat zich in de Kanaalzone afspeelt.  Zoals op het gebied van infrastructuur (de beide tunnels, de nieuwe wegen en de komst van de NST - Nieuwe Sluis Terneuzen), werkgelegenheid in de (maritieme)  bedrijven en de industrie en de leefomgeving. ”

Gebiedsmarketing Kanaalzone

Vanuit zijn eigen enthousiasme overtuigt Arie de Bode graag andere ondernemers aan het Kanaal, maar ook uit Terneuzen, Vlissingen en Belgisch Vlaanderen om meer betrokken te raken bij het Portaal van Vlaanderen. “Toen ik zelf enkele jaren geleden als directeur van Heros Sluiskil werd gevraagd om voorzitter te worden van deze stichting, gingen mijn ogen pas echt open voor de bijzondere bedrijvigheid in deze omgeving. Door je als bedrijf bij Portaal van Vlaanderen aan te sluiten, draag je bij aan de marketing van het héle gebied. En natuurlijk ook aan die van je eigen bedrijf. Bij Heros Sluiskil merken we dat onze betrokkenheid bij het Portaal van Vlaanderen bijdraagt aan verbreding van het draagvlak én bij nog meer enthousiasme onder medewerkers.”

Actief in ‘eigen’ Kanaalzone

Bedrijven die hun verbondenheid met de Kanaalzone actief willen uiten en Portaal van Vlaanderen willen ondersteunen, mogen volgens Arie de Bode iets terug verwachten. “De tegenprestatie is in overleg, maar de inzet van de VB11 voor bijvoorbeeld een rondvaart met medewerkers behoort tot de mogelijkheden. Ook mensen die al jaren in het gebied wonen én werken, zijn daarover erg enthousiast. Vaak geldt immers, hoe dichter bij je ergens woont, hoe minder je geneigd bent je erin te verdiepen. Via Portaal van Vlaanderen kom je op een laagdrempelige manier meer over je eigen omgeving te weten. Niet alleen over het water en de haven, maar ook over het stedelijk gebied. Er  rijdt namelijk een toeristentreintje vanuit het centrum van Terneuzen naar het informatiecentrum en vice versa. Zo ontwikkelen we steeds nieuwe ideeën om bezoekers van dichtbij en van verder weg te informeren. De relatie met de havens van Vlissingen en Antwerpen gaan we op termijn verdiepen.”

Samenwerken met Portaal van Vlaanderen

Actief in de Kanaalzone en interesse in een samenwerking met Portaal van Vlaanderen? Neem contact op met Arie de Bode. De activiteiten van Portaal van Vlaanderen vindt u in het bedrijfsprofiel en op www.portaalvanvlaanderen.nl.

Auteur: Hennie van de Kar

Meer informatie over Portaal van Vlaanderen:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!