Klaar voor de toekomst

  • Industrie

Arie de Bode blikt tevreden over het Eco Park Terneuzen. De directeur van Heros Sluiskil aanschouwt met genoegen dat de nieuwe AEC-bodemas opwerking installatie 2017, de daaraan gerelateerde vernieuwde wasstraat, de non-ferro fabriek en de tank terminal inmiddels vrijwel gerealiseerd zijn.

Klaar voor de toekomst

Het voelt als de kroon op het werk. Alle nieuwe installaties zijn nog voor de zomervakantie operationeel, precies zoals beoogd. Met de vernieuwing van haar productiecapaciteit is voor Heros  - dat zich richt op de productie en verkoop van Eco-grondstoffen, duurzame waterbehandeling en havenfaciliteiten - een totale investering van ruim 20 miljoen euro gemoeid. Heros is sedert vijf jaar onderdeel van het Duitse bedrijf Remex Mineralstoff GmbH (onderdeel van Remondis GmbH), een sterke speler op het gebied van herwinning van grondstoffen uit minerale of steenachtige afvalstoffen zoals AEC-bodemas, puin, bouw- en sloopafval.

"Door onze moedermaatschappij hebben we extra mogelijkheden tot expansie. De verduurzaming van de mineralen uit bodemas en de verbeterde terugwinning van metalen op onze ‘site’ in Sluiskil, zijn met een sterke knipoog naar de Green Deal gerealiseerd. De nieuwe installaties zorgen voor verdere vergroening van onze producten, goed voor een extra kwaliteitsslag”, verklaart Arie de Bode, die samen met Jan Kappetein en Erwin Pieters de directie vormt van Heros. Bij de totstandkoming van het nieuwe productiepark is veelal gebruik gemaakt van lokale onderaannemers zoals bouwbedrijf De Bokx, H4A, KWS, Feyter Group, Hanse Staalbouw, De Blaeij Montage, Reijnhout Elektrotechniek en SieTec Industrial Automation.

Maasvlakte

Arie de Bode is sinds de millenniumwisseling werkzaam voor Heros, dat destijds verhuisde van Roosendaal naar de oude Cokesfabriek in Sluiskil. Na zijn studie weg- en waterbouwkunde aan de HTS in Dordrecht ging de Tholenaar van origine van start bij het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam. "Het was een geweldige tijd, waar de basis is gelegd voor mijn huidige functie. Ik was er vaak te vinden op de Maasvlakte en nauw betrokken bij de baggerwerken voor de  Eurogeul, die toen verdiept moest worden om grote ertstankers in de Rotterdamse haven te kunnen ontvangen. En later was ik betrokken bij de aanleg van de Slufterdam en de grootschalige baggerspecie bergingslocatie. Vervolgens heb ik een aantal grote bodemsaneringen begeleid. Na twintig jaar ging ik van de gemeente Rotterdam naar NS-Vastgoed, waar ik nog vijf jaar actief was bij de Grondbank Nederland. Vanuit een relatief beschermde ambtelijke omgeving heb ik uiteindelijk de overstap gemaakt naar het echte bedrijfsleven”, aldus De Bode.

Terwijl het rond de eeuwwisseling veelal een kwestie van pionieren was in de opwerking van bodemas, is Heros onder zijn leiding uitgegroeid tot een stabiele gestructureerde organisatie. Sinds de overname in 2012 door het kapitaalkrachtige Remex Mineralstoff GmbH is het Zeeuws-Vlaamse bedrijf verder opgestuwd in de vaart der volkeren.

Zouten

Als laatste in de (voorlopige) rij van vernieuwingen, is de uitbreiding en verbetering van de capaciteit van de bodemas wasinstallatie gerealiseerd. "Haar belang is vooral gelegen in het uitspoelen van de diverse zouten uit de bodemas”, legt De Bode uit. De gewassen bodemas wordt als granova® Combimix en granova® Hydromix op de markt gebracht.

Heros heeft in nauwe samenspraak met Rijkswaterstaat op het Eco Park een proefterrein met granova® Combimix gerealiseerd. Met granova® Combimix en - Hydromix richt het innovatieve bedrijf uit de Kanaalzone zich op wegenbouw, bedrijfsterreinen en infrastructurele werken, sectoren met zeer strenge kwaliteitseisen. Deze producten zijn vrij toepasbaar als ophoogmateriaal en funderingsmengsel. Op het proefvak worden allerlei testen en metingen uitgevoerd.

Zand voor ophoging

Granova® Combimix is een basisproduct, geschikt voor vrije toepassing als niet-vormgegeven bouwstof. "Het is eigenlijk een vervanger van de primaire bouwstof zand, die zijn toepassing vindt in ophogingen voor de wegenbouw. Als secundaire bouwstof moet het voldoen aan de eisen van ‘zand voor ophoging’ die zijn vastgesteld door Rijkswaterstaat. Door het toevoegen van een additief wordt de kwaliteit zodanig verbeterd dat de bouwstof ook als funderingsmateriaal, direct onder de verharding, is toe te passen. Dat geschiedt onder de naam granova® Hydromix. Het moet dus aan specifieke voorwaarden voldoen. Vandaar dat we ook een proefvak hebben aangelegd, waar over een langere periode testen en metingen plaatsvinden om zekerheid te verkrijgen over de vereiste kwaliteit”, aldus Arie de Bode.

Meer informatie over HEROS SLUISKIL B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!