KPC Groep ondersteunt schooldirecteuren bij dialoog

  • Onderwijs & Training

Schooldirecteuren voeren elke dag vele gesprekken. Binnen en buiten de schoolmuren. Maar hoe doen ze dat nu zo effectief mogelijk? Reden voor de KPC Groep om een glossy over dit onderwerp te ontwikkelen.

KPC Groep ondersteunt schooldirecteuren bij dialoog

Hoe nemen onderwijsleiders  leraren, teams, ouders, leerlingen en bedrijven mee in de ontwikkelingen die het onderwijs doormaakt. KPC Groep stelde die vragen centraal tijdens het project ‘De schoolleider in dialoog’ en vatte de bevindingen samen in BIND: een glossy vol inspiratie, tips en voor en door schoolleiders.

De agenda van schoolbestuurders zit vaak boordevol. Dat is op zich geen verkeerd signaal, stelt Iwan Basoski, directeur Leiderschaps- en Managementonwikkeling bij KPC Groep. “Schoolbestuurders laten zien de dialoog écht aan te willen gaan. Maar met die volle agenda nemen ze vaak te weinig tijd voor een blik op hun eigen functioneren. En daarmee te weinig tijd om de communicatie naar een hoger niveau te brengen.”

Focus op primair en voortgezet onderwijs

Basoski was namens KPC Groep een van de organisatoren van ‘De schoolleider in dialoog’. Het project omvatte een jaar en vond plaats in opdracht van het Ministerie van OCW. In nauwe samenwerking met de brancheorganisaties namen Basoski en zijn collega’s van KPC Groep door het hele land interviews af bij schooldirecteuren binnen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Ook liepen ze een dag mee met de schoolbestuurders. Al die casestudies en interviews leverden waardevolle input op, met een slotsymposium begin februari 2014 als afsluiting.

Professionaliteit binnen het onderwijs

“Ook het onderwijs heeft tegenwoordig te maken met competentieprofielen”, vertelt Basoski. “Op die manier wil de overheid de professionaliteit binnen het onderwijs stimuleren. Voor de schoolbestuurders geldt dat het daarbij onder meer gaat om gespreksvoering. Maar hoe geven schooldirecteuren die dialoog goed vorm? Geen gemakkelijke opgave. Dit project sprong dan ook in op een behoefte bij schooldirecteuren.”

Meer reflectie op eigen dialoog

Tijdens het project viel op hoeveel gesprekken schoolleiders binnen het primair en voortgezet onderwijs dagelijks voeren. En dat telkens met de intentie om écht de dialoog aan te gaan. Toch blijken vooral die vele afspraken een struikelblok om de communicatie daadwerkelijk te verbeteren. Meer tijd voor reflectie op de eigen rol: volgens Basoski is dat toch wel het voornaamste advies. “En ook niet onbelangrijk: zoek elkaar als schoolbestuurders op. Leer van elkaars ervaringen.”    

Dagdeel blokken

Gewoon minder afspraken inplannen lijkt een voor de hand liggende oplossing, al is dat volgens Basoski iets te kort door de bocht. “Er moet binnen een school nu eenmaal veel geregeld worden. Daar ontkomen schoolleiders niet aan. Wat ze bijvoorbeeld wél zelf kunnen doen, is geregeld een dagdeel blokken. Bedoeld als voorbereiding op de komende gesprekken en die zo meer inhoud geven. BINDHet inzicht neemt toe, beslissingen nemen wordt eenvoudiger. Zo’n dagdeel aan voorbereiding verdient zich echt wel terug.”

Download het magazine BIND

Tijdens het slotsymposium besprak KPC Groep de bevindingen met de deelnemers. Ook vond die dag de presentatie plaats van het magazine BIND. De glossy staat boordevol tips, adviezen en inspiratie over de dialoog voor schoolbestuurders en is ook beschikbaar in digitale vorm. Wilt u het magazine lezen? Download BIND dan via de website van KPC Groep.

Meer informatie over KPC Groep:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!