KWO koelt en verwarmt High Tech Campus Eindhoven

  • Innovatie & MVO

De plannen voor High Tech Campus Eindhoven kregen eind jaren negentig vorm. Toen al maakte KWO (koude- en warmteopslag) er onderdeel van uit. “Vijftig gebouwen zijn aangesloten.”

KWO koelt en verwarmt High Tech Campus Eindhoven

Philips wilde eind vorige eeuw de bedrijfslocaties hergroeperen en samenbrengen op één plek:  High Tech Campus Eindhoven. Het moest een ‘open innovatie eco-systeem’ worden. Harrie Arends, operations manager van de campus: ”Daarbij passen vooruitstrevende oplossingen. Veel bedrijven op het terrein houden zich bezig met research en development, duurzaam omgaan met het grondwater past daar exact bij.”

Koude- en warmteopslag

KWO is een methode om energie in de vorm van warmte of kou op te slaan in de bodem. In de zomer koelt het grondwater de gebouwen. Het opgewarmde water wordt opgeslagen in de bodem. Dit wordt in de winter gebruikt om de gebouwen te verwarmen. Voor dat laatste is een zogenaamde warmtepomp op het bronnensysteem aangesloten.

Ervaring Hydreco

De campus koos voor Hydreco, dochterbedrijf van Brabant Water omdat het de specialist is op het gebied van KWO. “In die jaren was het een nieuw begrip”, schetst Arends. “Hydreco had al ervaring met KWO, dus het was logisch om voor het bedrijf te kiezen. We zijn samen een project gestart en werken nog steeds nauw samen. We zijn erg te spreken over de expertise van Hydreco.”

Waterwingebied

De aanleg van KWO op de High Tech Campus had wel wat voeten in de aarde. “De High Tech Campus is gelegen in een waterwingebied. Je kunt niet zomaar boren omdat je dan de gesteldheid van het gebied mogelijk verstoort. Om die reden is er eerst een tijdelijke pilotvergunning van vijf jaar verleend door de provincie. Na vijf jaar is de tijdelijke vergunning opnieuw verlengd met vijf jaar. Ondertussen liet de provincie als vergunningsverstrekker onderzoek uitvoeren naar de invloed van de KWO-installatie op het gebied. Met goede resultaten: Inmiddels is de vergunning definitief.”  

Optimaal rendement

Op het terrein zijn inmiddels vijftig gebouwen aangesloten op de KWO-voorziening. “Van de 300.000 m2 is 100.000 m2 nog niet ingericht. Er is dus nog ruimte voor nieuwbouw. De installatie heeft voldoende capaciteit om eventuele nieuwe gebouwen te voorzien.” Op het moment staat het verkrijgen van een zo optimaal mogelijk rendement uit de installatie centraal. “Omdat we samenwerken met meerdere partijen: Hydreco, de campus, de beheerders van de installatie en de gebruikers van de gebouwen, is het belangrijk om goed af te stemmen. Bovendien zien we dat het energieverbruik tussen bedrijven verschilt naar gelang de aard van het bedrijf.”

Nulmeting

“We doen dit jaar een nulmeting”, vertelt Arends verder. “Met behulp van meetsystemen van Hydreco brengen we het energieverbruik per gebouw in kaart. Vervolgens kijken we wat iedereen aan energie nodig heeft en wat er beschikbaar is. Zo proberen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. We hebben doelstellingen geformuleerd voor de komende vijf jaar.”

High Tech Campus Eindhoven

De High Tech Campus Eindhoven is de slimste km² in Nederland met meer dan 135 bedrijven en instituten en zo’n 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten. De campus was eerst eigendom van Philips. In 2012 kocht investeerder Marcel Boekhoorn het terrein.

Meer informatie over BRABANT WATER :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!