"Maintenancesector moet van wereldniveau worden"

 • Maintenance

World Class Maintenance streeft een onderhoudssector van wereldklasse na. Aan kwartiermaker Patrick Essers de taak om het DI-WCM door te ontwikkelen. Wij spraken hem.

"Maintenancesector moet van wereldniveau worden"

Kwartiermaker Patrick Essers aan het woord

Naam:

Patrick Essers
Werkt per week: meer dan 40 uur
Eerste baan: bedrijfsdocent telefonie- en datacommunicatie netwerken

Hoe bent u terecht gekomen bij de organisatie?

Via het netwerk van ecosystemen voor open innovatie in de regio.

Wat is uw rol binnen de organisatie?

Als kwartiermaker ben ik verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het Dutch Institute World Class Maintenance. De huidige organisatie draait op subsidies van de drie zuidelijke provincies en de Europese Commissie (EFRO) en zal na 2015 op eigen benen moeten staan. Voor en door de industrie is het motto.

Hoe ziet uw loopbaan er tot op heden uit?

Mijn carrière heeft zich met name in de ICT/Telecom afgespeeld. Ooit gestart als bedrijfsdocent op het gebied van telefonie en datacommunicatie netwerken, vervolgens via een diversiteit aan managementfuncties op zowel nationaal als ook internationaal niveau, de laatste jaren zeer actief op het vlak van New Business Development en Innovatie Management. Dat laatste zet ik nu graag in voor World Class Maintenance.

Wat is uw betrokkenheid bij de regio?

Ik heb een zeer divers netwerk in de regio, met nevenfuncties binnen het IIPIC (ICT Innovatieplatform voor Intelligent Communicatie), MVP/KI< (Maintenance Value Park Terneuzen/Kennis Innovatie Centrum), Plato Brabant, Starterslift en TIC. Maar ook actieve betrokkenheid in de netwerken van onder andere BCE (Brabants Center for Entrepreneurship), BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging) en Midpoint Brabant. Tegenwoordig breid ik dit netwerk graag uit richting de meer maintenance gerelateerde sector in onder andere de provincie Noord-Brabant en breder; Zuid-Nederland.

Bent u actief binnen een zakelijk netwerk/vereniging, en zo ja kunt u daar meer over vertellen?

Ik ben altijd zeer betrokken bij (startende) ondernemers en innovaties geweest. Zie ook de vraag hierboven.

Welke boodschap wilt u uw collega ondernemer meegeven?

In het kort gezegd is mijn motto: “Innovation by Cooperation”. Innovatie kan in deze tijd niet meer ontstaan aan uw eigen bureau maar vergt een open, cross-sectorale blik. Eén die over de eigen schaduwen heen kijkt.

Over het Dutch Institute World Class Maintenance

Wat is het doel van jullie organisatie?

World Class Maintenance streeft een onderhoudssector van wereldklasse na. En dat betekent voor ons dat onderhoud slimmer en daardoor effectiever kan: bijvoorbeeld met de inzet van onbemande vliegtuigjes voor werken op hoogte, windturbine-onderhoud met sensoren en gebruik van robotica voor industrieel reinigen. Wij initiëren en faciliteren innovatieprojecten om deze initiatieven voor kapitaalintensieve goederen en installaties op gang te brengen.

We betrekken daar alle spelers in de keten bij: de eigenaren van kapitaalintensieve goederen (asset owners), de fabrikanten van installaties, de service-leveranciers, kennis- en onderzoeksinstellingen en betrokken overheden. Gezamenlijk maken we de onderhoudssector efficiënter, effectiever en slimmer. En dat zorgt ervoor dat assets langer meegaan, investeringen worden voorkomen, veiligheid en duurzaamheid worden gewaarborgd en opbrengsten worden vergroot. Daar profiteert zowel uw bedrijf van, als de gehele Nederlandse technische sector en maakindustrie. Zie voor meer informatie.

Wat zijn jullie hoogtepunten sinds het bestaan van de organisatie?

We draaien meerdere projecten waar nu concrete resultaten uit voortkomen waar het bedrijfsleven ook daadwerkelijk mee aan de slag kan. Hieronder een aantal voorbeelden:

 1. Meer daadwerkelijke sleuteluren: Hands on ToolTime
  Hands on ToolTime gaat over het effectiever werken met de mensen die je hebt. Een interessant thema in deze tijden waarin er een tekort is aan technisch geschoold personeel. Als bedrijven het huidige technische personeel beter kunnen benutten, zorgt dit al snel voor een kostenverlaging en betere beschikbaarheid van assets. In heel Nederland bekeken kan een verbetering van 10 procent zelfs zorgen voor het oplossen van het totale tekort aan technisch personeel.
 2. Windturbine-onderhoud gezamenlijk uitvoeren
  Onderhoud aan windturbines bestaat voornamelijk uit standaard visuele inspecties en smeren. Nieuwe  technieken voor onderhoud worden nauwelijks ontwikkeld. Het gevolg is dat bestaande windturbines te weinig beschikbaar zijn omdat ze onverwacht stuk gaan, en dus ongepland onderhoud nodig hebben. De onderhoudskosten zijn dan ook, ongepland, hoog. In het project WCM Windturbines werken 18 partijen samen om onderhoud aan windturbines slimmer te maken zodat onderhoud beter voorspelbaar wordt en de kosten drastisch omlaag gaan. “Door het project WCM Windturbines kunnen de onderhoudskosten van onshore windturbines zakken met 25%. Daar hebben wij als energiebedrijf DELTA baat bij, maar ook de hele Nederlandse windturbine-industrie.” Jan Louws, DELTA.
 3. Gezamenlijke datastandaard voor beter onderhoud in de maritieme sector
  De maritieme sector heeft onder onze regie de handen ineengeslagen om het onderhoud aan zeeschepen slimmer te maken. Door het inzetten van sensoren kunnen cruciale installaties aan boord continu worden gemonitord. Voordat er echter begonnen kan worden met het toepassen van bestaande sensoren in de maritieme sector, is het noodzakelijk dat de informatievoorziening over de conditie van verschillende installaties op zeeschepen eenduidig wordt. In het project iShare@sea werken bedrijven samen met kennisinstellingen om gezamenlijk tot een open datastandaard te komen. Een eerste protocol hiervoor is inmiddels opgeleverd.
 4. Levensduurverlenging van technische assets
  Het merendeel van de Nederlandse fabrieken, infrastructuur en rollend, vliegend en varend materieel nader de einde levensduur. Vervanging ligt voor de hand, maar het kan vanuit bedrijfseconomisch oogpunt interessanter zijn om de bedrijfsmiddelen langer in bedrijf te houden. In dit project is een methode ontwikkeld: VITALE, wat staat voor Value & Innovation Through Asset Lifetime Extension. De methode gaat over het vitaliseren van deze snel verouderende technische assets in de Nederlandse en internationale industrie. De totale toegevoegde waarde van levensduurverlengend onderhoud voor de Nederlandse industrie wordt geschat op 1,9 miljard euro in 2020. Een belangrijk deel van dit waardepotentieel kan alleen worden waargemaakt als wordt geinvesteerd in professionalsering van levensduurverlengend onderhoud. 

Wat is de toegevoegde waarde van de organisatie voor de sector?

Via innovatieve projecten met tientallen ondernemingen uit verschillende sectoren worden concrete verbeteringsresultaten bereikt, wat het belang van maintenance steeds meer onderschrijft. Maintenance is van eminent belang is om als bedrijf goed en competitief te kunnen blijven functioneren. Bovendien is geconstateerd dat (schaarse) grondstoffen eindig zijn en is het veilig, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een thema geworden dat bedrijven niet meer naast zich neer kunnen en willen leggen.

Een goed functionerend en presterend maintenance proces kan hierbij het verschil maken. Dit wordt gelukkig ook meer en meer onderkend door de directies in de boardroom, de overheden, het onderwijs en de onderzoekinstellingen. Om te bewerkstelligen dat de (maak)industrie succesvol in Nederland en Europa blijft functioneren, is een goede maintenancesector noodzakelijk.

Wat is de grootste uitdaging voor de organisatie?

Ondernemingen worden wat betreft innovatie en technologieontwikkeling steeds afhankelijker van hun toeleveranciers, kennisinstituten en andere bedrijven. Hier spelen regionale inbedding en open innovatie een belangrijke rol. Dat komt onder andere tot uitdrukking in netwerken en clusteren, het creëren van condities voor samenwerken op het gebied van R&D en innovatie, in het delen van faciliteiten, in mechanismen voor technologie- en kennistransfer, ondersteuning van valorisatie en business startup, IP management en co-locatie op campussen. Deze elementen worden volop ingezet en wil World Class Maintenance versterken.

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

We richten ons nu voornamelijk op het achterhalen van de onderhoudsvraagstukken van technische bedrijven. We willen namelijk echt voor en door het bedrijfsleven, en dan vooral onze leden, bestaan: relevante onderhoudsvraagstukken oplossen. Het opstarten van nieuwe innovatieprojecten is de focus voor de komende tijd.

Waar staat de organisatie over 5 jaar?

Onze missie is duidelijk: innovatieprojecten initiëren, coördineren en faciliteren, zodat onze leden: hun assets langer, vaker en beter kunnen gebruiken, veiliger produceren, meer opbrengsten kunnen behalen en bijdragen aan duurzaamheid. Over vijf jaar draaien we dan ook meerdere innovatieprojecten en hebben we een groot deel van de technische bedrijven in Nederland als lid van ons netwerk.

Meer informatie over World Class Maintenance:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!