‘MVO en duurzaamheid zijn dagelijkse kost voor Gebr. Janssen’

  • Innovatie & MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn stevig verankerd in de interne en externe bedrijfsvoering van Gebr. Janssen uit Beugen, een gerenommeerd bedrijf in sanitair, dakbedekkingen, riool- en installatietechniek.

‘MVO en duurzaamheid zijn dagelijkse kost voor Gebr. Janssen’

Foto: directeur Leo van den Heuvel

“Wij streven continu naar hoogwaardige en duurzame oplossingen en opereren met respect voor materialen, energie, omgeving en milieu”, vertelt directeur Leo van den Heuvel. “Waarbij het belang voor onze klanten, leveranciers, medewerkers en de gemeenschap (people), de omgeving waarin we leven en werken (planet) en onze winstgevendheid (profit) hand-in-hand gaan. Op onze locaties drinken we Fairtrade koffie uit recyclebare bekers. Bij de inkoop van materialen kijken we kritisch naar de herkomst en voor onze dagelijkse werkzaamheden houden we rekening met energieverbruik en milieubelasting. Onze kantoorartikelen hebben een groen label en we verzamelen en analyseren continu data over ons wagenpark, waarmee we onze ca. 130 medewerkers stimuleren om het Nieuwe Rijden te omarmen. Afval wordt actief gescheiden en in al onze panden worden duurzame installaties toegepast.”

Aandacht voor personeel

“Om maximale awareness bij onze mensen te creëren, komen MVO en duurzaamheid in al onze personeels- en teamvergaderingen aan bod”, vertelt Leo van den Heuvel. “Immers, het bewust omgaan met materialen, middelen en energie is een continu proces. We hebben een uitgebreid programma ontwikkeld om onze CO?-footprint te verlagen. Daarbij besteden we veel aandacht aan veilig werken, leefstijl en vitaliteit. Voor de 50-plussers hebben we bijvoorbeeld een vitaliteitstraining opgezet, om deze mensen voor de komende twintig (?) jaar ook duurzaam inzetbaar te houden. We hebben een spreekuur met een fysiotherapeut ingevoerd, waar medewerkers met vragen en klachten terecht kunnen en we beschikken over een bedrijfskundig levenscoach, die onze medewerkers vrij kunnen inschakelen.”

Keurmerken en certificeringen

Gebr. Janssen is gecertificeerd voor de MVO-Wijzer en voor de CO2-Prestatieladder trede 3 (2016) Sinds 2015 staat het familiebedrijf tevens op trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit keurmerk maakt zichtbaar dat Gebr. Janssen niet alleen in haar dagelijkse werkzaamheden mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook een plek biedt in de eigen, dagelijkse bedrijfsvoering. Daarbij stelt Gebr. Janssen regelmatig stageplaatsen beschikbaar en zet het bedrijf zich actief in voor de gemeenschap, onder andere door lokale verenigingen en evenementen te sponsoren.

Samen met stakeholders

“Onze missie is om samen met onze stakeholders te werken aan verdere verduurzaming van ons bedrijf en onze omgeving, waarvoor we een MVO Mission Statement en MVO Gedragscode hebben opgesteld”, vertelt Leo van den Heuvel. “In onze projecten stimuleren we particulieren, klein- en grootzakelijke opdrachtgevers om duurzame keuzes te maken. Naast hoogwaardige isolatie en groene daken die regenwater opvangen, fijnstof uit de lucht filteren en CO? opnemen, passen we steeds vaker duurzame warmteopwekking toe, waaronder warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers. Daarbij zoeken we actief naar oplossingen om de warmte en koude die verloren gaat naar de omgeving, terug te brengen in het project. Bijvoorbeeld voor de Jan Linders supermarkten, waar we onlangs actieve warmte- en koude-terugwinningsoplossingen hebben voorzien.”

Auteur: Lieke van Zuilekom

Meer informatie over JANSSEN B.V., GEBR.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!