‘Neem denken in mogelijkheden als uitgangspunt’

  • Zakelijke dienstverlening

Meer uit de huidige bedrijven en voorzieningen halen door intensieve onderlinge samenwerking, betere gemeentelijke dienstverlening, optimalisatie van het vestigingsklimaat en citybranding. Dat is wat Pieternel Bakker, Accountmanager Ondernemers bij gemeente Oisterwijk, de komende jaren graag ziet gebeuren.

‘Neem denken in mogelijkheden als uitgangspunt’

''Als accountmanager ben je zowel het aanspreekpunt als de verbindende schakel tussen ondernemers en gemeente'', vertelt Bakker. ''Het is daarom mijn taak om vragen, knelpunten en/of initiatieven van ondernemers adequaat en snel op te pakken om zo de samenwerking tussen beide partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen.''

Toegevoegde waarde

Volgens Bakker hebben bedrijven en gemeenten de gezamenlijke taak om een plek te creëren die aantrekkelijk is voor zowel bewoners als ondernemers en bezoekers. Zo speelt de gemeente Oisterwijk bijvoorbeeld een grote rol in het faciliteren van verschillende voorzieningen zoals goede bereikbaarheid en een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte.

De toegevoegde waarde van de accountmanager is dat de gemeente toegankelijker wordt voor ondernemers. En dat er iemand is binnen de gemeente de ondernemers faciliteert en hun belangen inbrengt. De accountmanager helpt bij vragen of problemen waarvoor de ondernemer snel een oplossing wil. Dit zijn vaak praktische zaken. Ook kan de accountmanager trends signaleren zodat daar op ingespeeld kan worden, bijvoorbeeld met betrekking tot werkgelegenheid of ruimtevraag.

Tegengestelde belangen

Tegelijkertijd heeft de gemeente bijna altijd te maken met zaken die het faciliteren van deze voorzieningen bemoeilijkt zoals de aanwezigheid van meerdere tegengestelde belangen en/of wet- en regelgeving. ''Soms vindt een ondernemer in zo’n geval dat een traject te lang duurt. Voor mij is het dan een uitdaging om goed te communiceren met de ondernemer en hem of haar mee te nemen in het proces, de regelgeving en het beleid waar we mee te maken hebben. Daarnaast wil ik binnen de organisatie het belang van de ondernemer overbrengen, met als uitgangspunt het denken in mogelijkheden.''

Bent u een ondernemer uit de gemeente Oisterwijk en heeft u vragen, knelpunten en/of initiatieven die u graag bespreekbaar wilt maken? Neem dan contact op via ondernemersloket@oisterwijk.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!