‘Octrooien helpen om meerwaarde te creëren voor producten’

  • Financieel & Juridisch

Technologiebedrijven investeren vaak veel geld in Research & Development om nieuwe producten te ontwikkelen. Door octrooien en patenten aan te vragen voor uitvindingen in deze nieuwe producten kunnen zij voorkomen dat andere bedrijven hun uitvindingen mogen gebruiken zonder toestemming.

‘Octrooien helpen om meerwaarde te creëren voor producten’

Foto: Jelle Hoekstra, directeur bij DeltaPatents

DeltaPatents, met vestigingen in Eindhoven en Leiden, helpt ondernemers om hun uitvindingen op de best mogelijke manier te beschermen.

Over DeltaPatents

DeltaPatents is opgericht door vier octrooigemachtigden met uitgebreide industriële ervaring. In eerste instantie richtte het bedrijf zich met name op octrooien op het gebied van software, elektronica en systemen, maar inmiddels zijn daar ook de vakgebieden chemie, life sciences en mechanica bijgekomen.

Multidisciplinaire samenwerkingen

‘Onze hoofdvestiging zit in Eindhoven en daarnaast hebben we een tweede vestiging in Leiden’, vertelt directeur Jelle Hoekstra van DeltaPatents. Hij geeft aan dat het werkveld van octrooigemachtigden steeds breder wordt. ‘Technische uitvindingen komen steeds vaker tot stand door multidisciplinaire samenwerkingen. Daar moet vanuit octrooi perspectief ook rekening mee worden gehouden. Daarnaast is ook de wet- en regelgeving omtrent octrooien en patenten niet in ieder land hetzelfde. Dat zijn allemaal zaken waar wij rekening mee moeten houden.’

Niet op lauweren rusten

Hoekstra benadrukt dat octrooien bedrijven vooral helpen om meerwaarde te creëren voor hun producten. ‘Een octrooi geeft het recht om anderen te verbieden om een bewuste uitvinding te gebruiken. Maar daarmee kun je als ondernemer niet op je lauweren gaan rusten, want het risico bestaat altijd dat anderen de gebruikte techniek verbeteren. Veel uitvindingen borduren immers voort op bekende technieken. Zo is bijvoorbeeld de DVD een verdere ontwikkeling van de CD. Zonder overeenkomst zouden de ontwikkelaars van de DVD moeten wachten tot de relevant CD octrooien zijn vervallen voordat zij de DVD op de markt kunnen brengen. De CD ontwikkelaars hebben ook toestemming nodig van de DVD ontwikkelaars om DVDs op de markt te brengen. DeltaPatents denkt daarom mee met ondernemers welke uitvindingen en verdere verbeteringen de moeite waard zijn om octrooi voor aan te vragen.

Risico’s vermijden

Naast het beschermen van uitvindingen is het even belangrijk om op tijd te onderzoeken of een innovatie al niet door een andere partij beschermd is. Een of meer octrooien van zo’n derde partij kunnen dan verhinderen dat het product de markt op kan of een proces gebruikt kan worden. De octrooigemachtigden van DeltaPatents onderzoeken voor klanten hoe de rechten voor bepaalde producten in elkaar steken en hoe risico’s zoveel mogelijk kunnen worden vermeden. Ze besteden veel tijd aan het voortraject en investeren in hun relatie met de klant.

Vraag octrooien op tijd aan

De directeur/octrooigemachtigde adviseert jonge technische ondernemingen om tijdig aan de slag te gaan met Intellectual Property (IP). ‘Sommige kleine bedrijven denken dat je IP wel kunt regelen wanneer je er tijd en geld voor hebt. In de praktijk ben je dan vaak te laat. Anderen hebben het idee dat ze de wereld kunnen veroveren met hun vinding en geven al hun geld uit aan wereldwijde bescherming van één uitvinding, terwijl achteraf blijkt dat alleen Europa al voldoende ambitieus was en het beter was het budget te besteden aan het beschermen van verschillende innovaties. Nadenken over IP is een continu proces en ook daarom is het belangrijk regelmatig te bekijken of de portefeuille nog up-to-date is en optimaal is gezien het beschikbare budget.’ Sommige startups hebben vele jaren financiering nodig. Wie gaat hen financieren als het risico bestaat dat medewerkers met kennis en kunde kunnen vertrekken en er geen rechten overblijven binnen het bedrijf? Daarom is het belangrijk om hun kennis te beschermen met behulp van IP.

Het traject

Belangrijk is volgens Hoekstra om goed te overleggen over de te volgen IP-strategie. ‘Allereerst moet je natuurlijk weten wat er al is op het gebied van IP op het terrein van de klant. Pas als je dit “landschap’ kent, kun je samen met de klant een eigen IP-strategie ontwikkelen. Ook moet je als je breed inzetbare octrooien wilt ervoor zorgen dat die voldoende onderbouwd zijn met diverse voorbeelden en eventueel met testresultaten. In sommige gevallen volgen trends elkaar snel op en is het gewenst regelmatig je IP-portfolio te herzien en te controleren of deze nog wel in lijn met je businessstrategie is.’

IP Awareness

De specialisten van DeltaPatents volgen de ontwikkelingen op hun terrein nauwgezet. Zo verzorgt DeltaPatents op de eigen website een blog over recente ontwikkelingen in de patentbusiness. Naast het begeleiden van bedrijven bij patentaanvragen zijn ze ook actief als opleiders. Het is hun tweede natuur bij anderen “IP awareness” te creëren. Ze bieden bedrijven trainingen om de IP-awareness te verhogen. ‘Dat bijvoorbeeld R&D-medewerkers zich realiseren wat patenteerbaar is. Daarnaast krijgen ze uitleg over ‘freedom to operate’ en handvatten om de informatie waar ze over beschikken te converteren naar patenteerbare informatie. Het meest ideaal is dat meerdere personen binnen een bedrijf deze cursus volgen, zodat een CTO uiteindelijk uit tien innovaties een beperkt aantal patentvoorstellen kan selecteren.’ De cursussen worden veelal op de locatie van het bedrijf gegeven en kunnen volledig op maat worden aangeboden.

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over DELTAPATENTS B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!