"Ondernemers daadwerkelijk helpen is het doel"

  • Financieel & Juridisch

ILC-Groep/ Het Rekenarsenaal is een maatschap van accountants en belasting- en bedrijfsadviseurs die ondernemers wil helpen om hun onderneming efficiënt te kunnen sturen en dus echte toegevoegde waarde levert.

"Ondernemers daadwerkelijk helpen is het doel"

Daarbij kijken we liever op de dashboards van de actuele situatie dan in de achteruitkijkspiegel. De focus ligt op het heden en de toekomst waarbij het verleden direct verwerkt en bijgewerkt is. Dat realiseren we door bij de ondernemer te zorgen voor een adequate informatievoorziening door de administratie slim in te richten, zodanig dat er snel betrouwbare informatie aan ontleend kan worden. De ondernemer heeft nu de kans om door het inzicht in het heden (vergelijking in de tijd of t.o.v. prognose/ benchmark) bij te kunnen sturen voor de toekomst. Dat is de missie die ook de basis legt om op met behulp van die adequate informatievoorziening de ondernemer beter te kunnen adviseren bij het brede spectrum van ondernemersvraagstukken.

We zien in de praktijk dat ondernemers met deze aanpak significant beter scoren. Ze zijn in staat om mee te bewegen in de sterke dynamiek van het bedrijfsleven door tijdig de bakens te verzetten bij de steeds korter wordende levenscycli van producten, diensten en dus van organisaties in al haar verschijningsvormen. Uit die resultaten putten we weer inspiratie om telkens te blijven verbeteren in onze dienstverlening, een proces dat altijd blijft doorgaan.

Verder attenderen wij de ondernemer op het maken van de juiste en tijdige keuzes en beslissingen op het gebied van fiscaal recht en ondernemersrecht, als het aan komt op het gebied van aansprakelijkheid, risico-spreiding, bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht en financiële planning. De hieruit voortvloeiende acties worden door ons projectmatig en doeltreffend uitgevoerd.

Vennoten Ton van Sleuwen, Hans Dijks, Frans Roest en Theo Michelbrink aan het woord

Door welke ondernemers worden jullie geinspireerd?

We laten ons graag inspireren door ondernemers die met visie, durf en vasthoudendheid mooie bedrijven hebben opgebouwd en dat zijn niet per definitie grote bedrijven. Het MKB herbergt talrijke mooie bedrijven die door goed ondernemerschap hun bestaansrecht bewezen hebben.

Welke boodschap hebben jullie voor collega ondernemers?

De boodschap die we collega ondernemers willen meegeven is dat in deze periode van lichte economische neergang, eens te meer geldt dat negativisme een beeldvorming is en positivisme de wil om te veranderen van onze geest.

Het vermogen om te veranderen, te transformeren zal bepalend zijn wie doorgaat en wie omvalt. Blijf transformeren en positief denken.

Zijn jullie actief binnen een zakelijk netwerk/vereniging?

Onze maatschap is actief in diverse regionale business-clubs om voeling te houden met het brede veld waarin de ondernemers actief zijn.

Over de ILC-Groep

Waaruit bestaat de corebusiness van de ILC Groep?

Onze corebusiness bestaat uit het verzorgen van jaarrekeningen, fiscale aangiften, salaris- en financiële administratie en de advisering van de onderneming op het gebied van belastingrecht, accountancy, ICT, ondernemingsrecht, sociaal-juridisch recht, personeelsrecht enz..

Zijn er regionale partijen waar jullie mee samenwerken?

Zodra we de grenzen van onze deskundigheid bereiken schakelen we altijd specialisten in. Dat zijn dan doorgaans notarissen, advocaten en fiscalisten waarmee wij dagelijks samenwerken. Op fiscaal gebied werken wij intensief samen met Marree & Van Uunen Belastingadviseurs uit Oisterwijk.

Waarin is de ILC Groep anders dan andere accountants en belastingadviseurs?

Wij denken onderscheidend te zijn in onze dienstverlening door de missie die hiervoor reeds besproken is en welke missie vooral verwezenlijkt kan worden doordat we veel knowhow in onze organisatie hebben op het gebied van ICT. Het gaat dan met name over advisering ten aanzien van de inrichting van geautomatiseerde gegevensverwerkende processen en optimalisering van bestaande computerplatforms. Ook hier hebben we  een dagelijkse samenwerking met “Open minded Netwerk Solutions” en “ICK Informatie”, voor de gespecialiseerde uitvoering van deze adviezen. Dat kan inhouden: het optimaliseren van het hardware-platform en het computernetwerk of het ontwikkelen van specifiek op de bedrijfsprocessen afgestemde toepassingsprogrammatuur van de onderneming van de cliënt. Tevens wordt dan zorg gedragen voor het gehele beheer van de automatisering.

Daarnaast zijn we reeds jaren actief met online boekhouden, met behulp waarvan we onder andere in staat zijn om tot een slimme taakverdeling te komen met de cliënt ten aanzien van het realiseren van een adequate informatievoorziening. Daarbij doelen we op vergelijking van de periode cijfers met de van de overeenkomstige periode een jaar terug met de prognose enkelvoudig en cumulatief en eventueel vergelijking met benchmarks.

Het online boeken van Twinfield bijvoorbeeld geeft mogelijkheden tot vergaande directe digitale verwerking door de software van financiële mutaties, ofwel state of the art software.

Hoe zouden jullie de bedrijfscultuur bij de ILC groep omschrijven?

Wij hechten waarde aan een open cultuur in onze organisatie waarbij door overlegstructuren en opleidende en coachende activiteiten de betrokkenheid van onze medewerkers sterk is.

Ook nemen we op z’n tijd de ruimte voor sociale activiteiten, want de boog kan vanzelfsprekend niet altijd gespannen staan.

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

Samen willen we verder bouwen aan onze organisatie vanuit de genoemde missie en we denken door te kunnen groeien in de komende jaren naar 15 tot 20 medewerkers.

Meer informatie over ILC GROEP / HET REKENARSENAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!