Oost NV helpt het MKB sneller te groeien

  • Regionale ontwikkeling

Innoveren is, naast investeren en internationaliseren, één van de drie groeiversnellers voor bedrijven om de stap te maken naar een grotere omvang en het creëren van meer werkgelegenheid. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV helpt het MKB sneller te groeien en laat innovatieve ondernemers die stap voorwaarts maken.

Oost NV helpt het MKB sneller te groeien

Nieuwe verdienmodellen, markten en projecten

“Bedrijven hebben geweldige prestaties geleverd tijdens de kredietcrisis om overeind te blijven. Er was weinig ruimte, tijd en geld om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of groei te realiseren, maar de economie trekt nu weer aan. Je ziet dat bedrijven niet meer alleen met kostenbesparing bezig zijn. Ze kijken veel meer naar nieuwe verdienmodellen, nieuwe markten in het buitenland en ze gaan weer aan de slag met het ontwikkelen van vernieuwende projecten”, vertelt Theo Föllings, Manager Ontwikkeling & Innovatie en Bedrijfsomgeving bij Oost NV.

Oost NV zorgt voor kapitaal en groei impuls

Föllings: “Innovatie en ondernemerschap is een belangrijk middel om werkgelegenheid te creëren. Daarom ondersteunen wij mkb’ers en innovatieve starters om hun innovatieve producten sneller op de markt te kunnen zetten. Samen met de ondernemer kijken we kritisch naar het business model. We zorgen voor een sterke propositie en brengen de ondernemer in contact met andere ondernemers en kennisinstellingen. Zo komen we tot een financierbaar businessplan dat zorgt voor een versnelde ontwikkeling van innovatieve producten. Wij doen dit omdat innovatie bedrijven sterker worden en de regio sterk maakt. Het verbetert de concurrentiekracht en zorgt voor economische groei en werkgelegenheid.”

“We hebben de hele keten nodig”

“In Gelderland zien we de verschuiving van een kennisintensieve bedrijvigheid (high tech industrie) naar een stuwende bedrijvigheid waarbij vooral de logistieke, industriële en dienstverlenende sectoren in aanmerking komen voor middelen om hun groei te realiseren. Deze sectoren, ofwel de toeleveranciers van die kennisintensieve bedrijven zijn namelijk minstens zo belangrijk. Zij moeten mee-innoveren om bij te blijven. De focus van het ministerie van Economische Zaken ligt op de high tech en de provincie vraagt nu dus meer oog te hebben voor de toeleveranciers en de ketens erom heen. We moeten dat breder treken, want we hebben die toeleveranciers en de logistieke dienstverleners nodig, we hebben de hele keten nodig. Zeker nu er een tekort is aan vakkundig personeel zien we de grootste werkloosheid in de toekomst ontstaan in deze sectoren. Dus we moeten banengroei realiseren in die sectoren (logistiek) om de regionale economie te versterken.”

Oost NV helpt ondernemers innoveren, investeren, internationaliseren.

Oost NV helpt graag innovatieve mkb-bedrijven en starters in de Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech, Energie & Milieutechnologie, Logistiek, de Creatieve en Maakindustrie om te innoveren, investeren en internationaliseren. Föllings: Wij zijn actief in tal van bedrijvennetwerken, op nationaal en internationaal niveau (Europese netwerken), we werken samen met partners als Food Valley en Health Valley en we organiseren in samenwerking met deze netwerkpartners diverse bijeenkomsten, dus ondernemers komen vaak via allerlei wegen bij ons terecht. Wij kunnen ondernemers helpen richting: financiering, kennis en kennisdragers. Oost NV versterkt hiermee de economie in Oost-Nederland.

Wilt u uw organisatie laten groeien?

Dan is innoveren, naast nieuwe markten aanboren in het buitenland en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen, de belangrijkste factor. Föllings: “Als bedrijven de ambitie hebben om te groeien en ze willen in gesprek met ons dan nodig ik ze van harte uit om het gesprek aan te gaan.”

Auteur: Olga Heeren

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!