Oost NV zorgt voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV revitaliseert verouderde bedrijventerreinen, verbetert het ondernemersklimaat en zorgt dat de digitale infrastructuur optimaal is. Het resultaat? Groeiversnelling van bedrijven en de economie.

Oost NV zorgt voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Op een bedrijvenpark met veel leegloop wil geen enkele ondernemer zich vestigen. Zowel ondernemers als gemeenten zijn gebaat bij een bedrijventerrein dat goed bereikbaar, veilig en toekomstbestendig is, zodat er volop ruimte is voor samenwerking, kennisdeling en innovatie. 

ICT-infrastructuur maakt regionale economie toekomstbestendig

“Internet, intranet, bedrijfsapplicaties en social media zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van bedrijven en instellingen. We bevinden ons op een digitale snelweg. Bedrijven moeten mee. Je kunt de digitalisering niet meer negeren. Nieuwe verdienmodellen vragen om steeds meer 0-en en 1-en (bits) om klanten te kunnen bedienen. Een snelle en betrouwbare ICT-infrastructuur is hierbij cruciaal voor ondernemers. Dit digitaliseren neemt zo’n vlucht, dat je je bedrijventerrein toekomstbestendig moet maken. Er moeten voldoende breedband mogelijkheden (glasvezelnetwerken) zijn om bedrijventerreinen goed te ontsluiten. Hiermee maak je je regionale economie toekomstbestendig. Dit laat nog te wensen over. Onze focus ligt daarom momenteel vooral op het verbeteren van de ICT-infrastructuur”, vertelt Theo Föllings, Manager Ontwikkeling, Innovatie en Bedrijfsomgeving bij Oost NV.

Advies en facilitering van glasvezelnetwerken in Oost-Nederland

Oost NV geeft ondernemers inzicht in de netwerken die aanwezig zijn en de belangrijkste keuzes en randvoorwaarden voor een optimale infrastructuur. Föllings: “Onze opdrachtgever is de provincie Gelderland en Overijssel die ons ruimte geven om gemeenten en ondernemersverenigingen in Gelderland en Overijssel te adviseren en faciliteren bij de totstandkoming van een glasvezelnetwerk, in sommige gevallen als onderdeel van een volledige herstructurering van een bedrijventerrein.”

Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen

“Naast bedrijven zijn ook gemeenten verantwoordelijk om hun bedrijventerrein toekomstbestendig te maken, want anders vertrekken bedrijven en dat wil je niet. Oost NV is de verbindende schakel tussen bedrijven en overheden. Wij staan continu in contact met gemeenten en ondernemersverenigingen en bieden hen (proces)begeleiding bij de revitalisering van bedrijventerreinen. Als onafhankelijke buitenstaander kunnen wij de modernisering vlot trekken, we weten de weg te vinden naar (co-)financiering en we ondersteunen alle betrokkenen. Als een bedrijf bijvoorbeeld wil groeien maar de financiën dit niet toelaten, dan helpen wij om zijn business-case goed te krijgen, zodat hij gebruik kan maken van bijvoorbeeld: het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland (FHBG)”, licht Föllings verder toe.

Bedrijventerreinen die energieplus draaien

Föllings: “Bij de herstructurering van bedrijvenparken is duurzaamheid natuurlijk één van onze uitgangspunten. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om bedrijventerreinen te verduurzamen met behulp van LED-verlichting, zonnepanelen, warmte-kracht koppelingen, biomassa centrales of windmolens. Dit willen we zo succesvol doen dat het uiteindelijk energie kan terug leveren aan het net. Bedrijventerreinen draaien dan energieplus in plaats van energieneutraal.”

Campusontwikkeling, Parkmanagement en Beheer

Open innovatie, waarbij ondernemers nieuwe producten ontwikkelen samen met universiteiten en hogescholen, trekt steeds meer bedrijven naar een campus. Oost NV is aanjager in het proces om te zorgen dat zo’n campus er komt. Föllings: “Steeds meer bedrijven maken gebruik van elkaars faciliteiten en delen continu kennis met elkaar. Hierdoor ontstaat er een groeiversnelling. Met campusontwikkeling bieden we innovatieve bedrijven een aantrekkelijke bedrijfsomgeving waar onderwijs, ondernemers en overheden elkaar vinden.” Om de kwaliteit en economische waarde van zo’n campus of bedrijventerrein vervolgens op peil te houden, organiseert Oost NV dat een organisatie vervolgens het parkmanagement en beheer oppakt , zodat het bedrijventerrein schoon, heel en veilig blijft.

Oost NV helpt ondernemers innoveren, investeren, internationaliseren

Oost NV versnelt de groei van (mkb-)bedrijven, vernieuwt bedrijvenparken en helpt bedrijven bij de internationalisering. “Wij helpen ondernemers te innoveren, investeren en internationaliseren. We versterken hiermee de economie in Oost-Nederland. Wij richten ons op innovatieve starters en mkb-groeibedrijven. Daarnaast betrekken we grote concerns als 'trekkers' bij onze open innovatieprojecten binnen de (voor onze regio relevante) topsectoren: Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech, Energie- & Milieutechnologie en de Maakindustrie”, aldus Föllings.

Wilt u het ondernemersklimaat verbeteren?

Belemmert uw locatie u om door te groeien? Of wilt u het ondernemersklimaat op uw bedrijventerrein verbeteren, maar heeft u niet de middelen om dit te doen? Neem dan contact op met Oost NV. Ze helpen u graag verder.

Auteur: Olga Heeren

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!