PPM Oost helpt ondernemers investeren in innovatie

  • Regionale ontwikkeling

Voor de ontwikkeling en realisatie van ideeën, producten of concepten is vaak kapitaal nodig. Een bank kan niet altijd de benodigde financiering verstrekken. Zeker niet als er risico’s mee gepaard gaan zoals bij een startende ondernemer. PPM Oost, de regionale durfinvesteerder in de provincies Gelderland en Overijssel, kan dan uitkomst bieden. Pieter Rhemrev, adjunct directeur PPM Oost, vertelt waarom en wanneer zij met publiek geld investeren in kansrijke bedrijven.

PPM Oost helpt ondernemers investeren in innovatie

Foto: Pieter Rhemrev, adjunct directeur PPM Oost

Financiering van innovatieve producten of diensten

PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, investeert in de groei van de regionale economie en werkgelegenheid. De provincies Gelderland en Overijssel, Regio Twente en het Ministerie van Economische Zaken stellen als aandeelhouders fondsen ter beschikking voor de uitvoering van hun economisch beleid. “We zien dat er veel kansen in de markt zijn. Vaak blijft een mooi nieuw idee op de plank liggen vanwege het gebrek aan ondersteuning of financiering. Innovatieve concepten en kennis verdwijnen daardoor regelmatig naar het buitenland. De overheid stimuleert de groei van een  kenniseconomie,  dus wij ondersteunen projecten om die kennis in de markt te houden. Op dit moment investeren we met geld van de overheden in ruim 220 bedrijven. Voor deze bedrijven is PPM Oost de vindingrijke partner die hen met publiek durfkapitaal laat groeien van vroege-fase ondernemingen tot duurzame wereldspelers.”, licht Rhemrev toe.

Financiering uit innovatiefondsen

Rhemrev: “Wij verstrekken risicodragende financieringen aan innovatieve (jonge) bedrijven die zich profileren als voorloper of trekker van de regionale economie. Dit doen we samen met private partijen die willen investeren in kansrijke startups. De reguliere markt, de banken, kunnen dat risico niet dragen. Als de private investeerder het risico niet volledig wil dragen, participeert PPM Oost in het aandelenkapitaal. Ons aandelenbelang is altijd een minderheidsbelang. Wij investeren in innovatieve bedrijven om daarmee onze bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke  vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld voedselvoorziening, duurzame energievoorziening en betaalbare gezondheidszorg. Dit doen we uiteraard met focus op Cleantech, Life Tech en Smart & Sustainable Industries.”

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor financiering?

“Wij beoordelen of het (bestaande of startende) bedrijf voldoende innovatief is. Als eerste willen we natuurlijk weten of het om een nieuw product gaat of een nieuwe markt en of het bedrijf voorop loopt in de sector. We kijken naar wat een bedrijf doet, of er al andere partijen zijn die hetzelfde doen en hoe het bedrijf zich onderscheidt, of het bedrijf levensvatbaar is en of het idee voldoende beschermd is om daarmee concurrentieel voordeel te behalen. Je wilt dat een bedrijf zijn continuïteit waarborgt, dus het bedrijf moet kunnen aantonen dat hij het beter doet dan zijn concurrenten. Innovatie is één van de criteria op basis waarvan de kansrijkheid van de onderneming ingeschat kan worden.”

Succesvolle innovaties

“Ons doel is om ondernemerschap te faciliteren en te stimuleren en om daarmee de werkgelegenheid in de provincies te vergroten. Ondernemers die risicokapitaal nodig hebben, willen niet alleen geld, maar hebben ook behoefte aan advies en begeleiding. Wij stellen naast de benodigde financiering dus ook graag ons netwerk en onze kennis en kunde beschikbaar aan de ondernemers. Demcon, Xsens, Syntarga, NedAero en Runbook vormen een selectie uit de portefeuille die door betrokkenheid van PPM Oost tot bloei zijn gekomen.”

Wil je van een idee, concept of prototype naar een volwaardig marktproduct?

Als startende en groeiende ondernemer met ideeën stuit je in je zoektocht naar kapitaal vaak op gesloten deuren. Het vermarkten van innovaties brengt risico’s met zich mee die commerciële geldverstrekkers niet altijd willen nemen. PPM Oost kan de juiste basis bieden, niet alleen financieel, maar ook via ons netwerk. Neem gerust contact met ons op

Auteur: Olga Heeren

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!