‘Regio Deal Brainport Eindhoven vliegwiel voor regionale ontwikkelingen’

 • Regionale ontwikkeling

Brainport, met Eindhoven als hart, heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een toptechnologieregio van wereldformaat. Hightech en design gaan hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Ook in Den Haag wordt het belang van de regio inmiddels erkend. Met de Brainport Nationale Actieagenda (BNA), die vorig jaar is gepresenteerd, zetten het Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de Brainport regio.

‘Regio Deal Brainport Eindhoven vliegwiel voor regionale ontwikkelingen’

Een belangrijk onderdeel van de BNA is de Regio Deal Brainport Eindhoven. ‘Wij zien het als een vliegwiel om in de komende jaren heel veel regionale doelstellingen te verwezenlijken’, zegt Paul van Nunen, directeur van Brainport Development, over de financiële impuls van 370 miljoen euro. Het kabinet investeert de komende vier jaar via de Regio Deal Brainport Eindhoven 130 miljoen euro in de Brainport Regio, terwijl de regio zelf 240 miljoen euro bijdraagt aan de investeringen van Brainport Eindhoven. ‘De economische cijfers die deze regio schrijft zijn prachtig, maar we hebben ook te maken met een aantal knelpunten. Deze investering biedt ons de kans om snelheid te maken met tal van ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en realiseren van een (internationaal) onderscheidend aanbod van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, technologie en kennis, het aantrekken en behouden van talent en aan innovaties met maatschappelijke impact op het gebied van energietransitie en klimaat, gezondheid & vitaliteit en slimme en duurzame mobiliteit.’

Elkaar vinden en inspireren

Inmiddels zijn de eerste financiële bijdragen aan dertien projecten toegekend. Eén daarvan is het project Eindhoven Engine. De directeur van Brainport Development heeft hoge verwachtingen van dit project. ‘Dit is een samenwerkingsprogramma tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven in onze regio. Hierin worden onderwijs en bedrijfsleven samengebracht om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen. Dat gaan we doen op een gezamenlijke research locatie waar deelnemers elkaar kunnen vinden en inspireren. Dat is essentieel voor talenten om zich te blijven ontwikkelen, innovatie te versnellen en te zorgen dat we als Brainport een van de slimste regio’s van de wereld blijven.’

Blijvende verbeteringen realiseren

Van Nunen ziet de toekomst van Brainport met vertrouwen tegemoet. ‘De komende jaren krijgen wij de kans om via de Regio Deal Brainport Eindhoven blijvende verbeteringen te realiseren in onze leefomgeving en deze structureel naar een hoger plan te tillen. Die kansen moeten wij optimaal gaan benutten.’ 

De volgende dertien projecten hebben inmiddels een financiële bijdrage ontvangen via de Regio Deal Brainport Eindhoven:

 1. Upgrade Urban Culture & Sports hal ‘Area 51’
 2. World Design Event (WDE)
 3. Eindhoven Museum
 4. Urban Development Initiative
 5. Aantrekken van internationale kenniswerkers
 6. Brabant International Students
 7. Accommoderen onderwijsgroei en ontwikkelen hybride leeromgevingen
 8. Services Holland Expat Center South (incl. partners)
 9. Internationalisering onderwijs po/vo/mbo
 10. Eindhoven Engine
 11. Regionale Zorginfrastructuur
 12. Brainport Smart Mobility
 13. Stichting PhotonDelta

Meer informatie over Brainport Development :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!