‘Samen staan we voor een sterk West-Brabant’

  • Regionale ontwikkeling

De economie in de regio West-Brabant staat er momenteel goed voor, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Tegelijkertijd is de regio ook nadrukkelijk bezig met de toekomst. ‘We zijn continu bezig met het verbinden van overheden, onderwijs en bedrijfsleven’, zegt directeur Henk Rosman van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN.

‘Samen staan we voor een sterk West-Brabant’

Foto: Henk Rosman, directeur REWIN

REWIN voert de Economische Agenda uit, die is vastgesteld door de Economic Board West-Brabant (EBWB). Deze groep, waarin overheid, onderwijs en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, bepaalt gezamenlijk de economische koers en ambitie van de regio West-Brabant. Een koers die in de komende jaren gericht is op het versterken en vernieuwen van de sectoren logistiek, maintenance en agrofood/biobased. Maar ook op het bevorderen van het ondernemersklimaat voor startups & innovatief mkb en het aantrekken van nieuwe vestigers die een meerwaarde vormen voor de West-Brabantse economie.

Slimmer en duurzamer

‘Verbinden, verslimmen en verduurzamen. Dat zijn drie belangrijke strategische thema’s voor de komende jaren’, stelt Henk Rosman. ‘We zetten in op een economie die slimmer en duurzamer is en zorgt voor meer verbondenheid met elkaar en met onze omgeving.’ De directeur van REWIN geeft aan dat er in de sectoren logistiek, maintenance en agrofood/biobased volop kansen en uitdagingen liggen. ‘Het is onze taak om deze kansen en uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en kansen te verzilveren. Daarbij is het zaak om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld de logistieke sector, waar met behulp van digitalisering steeds slimmer wordt gewerkt, met minder mensen, minder ruimte en minder CO2-uitstoot. Onder de vlag van Logistics Community Brabant is de E-Joint Corridor gelanceerd. Daarmee worden vrachtdocumenten over verschillende modaliteiten heen gedigitaliseerd, waardoor de doorstroming van goederen bij het laden, overslaan en lossen van goederen aanzienlijk versneld kan worden.’

Robotisering

De REWIN-directeur is eveneens enthousiast over de maintenance-sector, waar robotisering steeds belangrijker wordt. ‘West-Brabant heeft ruim 5.000 tech-studenten en veel technische bedrijven en start-ups. Allemaal krijgen zij te maken met robotisering. Om daarin voorop te blijven lopen, wordt alle kennis, expertise en R&D-kracht in West-Brabant gebundeld in één krachtig cluster: Breda Robotics’, aldus Rosman. ‘Bij robotica en technologie denken veel mensen meteen aan de regio Eindhoven. Maar ook in onze regio gebeurt veel op technologisch vlak. West-Brabant is niet de regio waar robots worden uitgevonden, maar we zijn hier wel goed in het bedenken van nieuwe toepassingen van robots . Breda Robotics is een goede manier om de kennis en innovatie in de regio West-Brabant beter op de kaart te zetten en nog sterker te maken.’

Sensortechnieken

Met het Agrofood/Biobased-programma wil REWIN de wereldwijde toppositie van West-Brabant op het gebied van veredeling, teelt en verwerking van plantaardige producten voor voedsel en biobased-materialen verder uitbouwen. Rosman: ‘West-Brabant blinkt internationaal in een aantal teelten uit: vollegrondsgroenten, zacht fruit, aardappelen, bomen en suikerbieten. Efficiëntie en duurzaamheid via hightech innovaties zijn essentieel om deze toppositie te behouden. In samenwerking met telers, loonwerkers, coöperaties, voedselproducenten, hightech bedrijven en onderwijsinstellingen zetten we per teelt projecten op om slimmer en efficiënter te werken. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld gestart met een project voor het tijdig herkennen van ziekten en plagen in de aardbeiteelt. Daarbij werken tien bedrijven aan de ontwikkeling van een robot, die aanzienlijk sneller dan het menselijke oog vaststelt of er besmettingen zijn. Telers kunnen daardoor in de toekomst veel gerichter en met minder bestrijdingsmiddelen ingrijpen. Een ander project waaraan wordt gewerkt richt zich op een vitale bodem voor de boomteelt. Hierin werken acht bedrijven en een onderwijsinstelling samen aan nieuwe sensortechnieken, die het mogelijk maken om de bodemgesteldheid nauwkeurig in kaart te brengen. Op die manier verwachten zij de bodem te verbeteren en de teelt te optimaliseren. Daarnaast zijn we als REWIN samen met de Green Chemistry Campus ook initiatiefnemer van het ‘business booster’programma BioVoice. Dit programma is erop gericht om innovatieve ondernemers en talent in de circulaire en biobased economie meer ruimte en een stem te geven.’

Sleutelwoord

Naast de genoemde drie sectoren, werkt REWIN ook mee aan een aantal niet-sector gebonden programma’s, die gericht zijn op startups, innovatief mkb en nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in de regio. Rosman: ‘In deze programma’s werken wij altijd intensief samen met een breed scala van overheid- en onderwijs organisaties in de regio en het regionale bedrijfsleven. Samen staan we voor een sterk West-Brabant.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over REWIN West-Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!