Samenwerken aan het voedsel van morgen

  • Agrofood & Biobased

Slimme technologieën en het gebruik van data krijgen een steeds belangrijkere rol in het maken van voedsel. In de gehele keten, van boer tot bord. Nieuwe technologieën maken het bijvoorbeeld mogelijk om kringlopen te sluiten en verspilling in de voedselketen tegen te gaan. Bij het maken van het voedsel van morgen, wil AgriFood Capital bedrijven, overheden en kennisinstellingen zoveel mogelijk laten samenwerken.

Samenwerken aan het voedsel van morgen

Directeur Agrifood Capital, Roel Schutten

AgriFood Capital is niet de club die zelf het nieuwe eten maakt. Directeur Roel Schutten: “Wij brengen partijen in deze regio samen die dezelfde ambities hebben: niet alleen de makers van het voedsel van gisteren en vandaag zijn, maar ook die van morgen. De ene keer doen we dat door bedrijven met elkaar te verbinden, de andere keer begeleiden we ondernemers bij het opzetten van een project of helpen we bij het krijgen van financiering. Hierbij stimuleren we continu de samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen."

Voorloper

“We willen naar een voedselproductie die in balans is met de omgeving, die steeds meer in gesloten kringlopen werkt,“ vervolgt Roel Schutten. “We hechten steeds meer waarde aan gezonde producten en aan het tegengaan van voedselverspilling. Daarin willen we in deze regio vooroplopen. Daarvoor zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig. In het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven. Blijven vernieuwen, leren en ontwikkelen is het devies. Bijvoorbeeld door meer samenwerking van agrifood bedrijven met andere branches zoals de high tech, ICT of logistiek. In AgriFood Capital zetten ondernemers, overheden en kennisinstellingen zich daarom samen in om het agrifood cluster te versterken en de economie in onze regio zo een impuls te geven.”

Zichtbaar maken

De agrifood sector in Noordoost-Brabant is een veelzijdige en uitdagende sector. Niet alleen aan professionals maar ook aan studenten en consumenten wil AgriFood Capital laten zien wat zich in de voedselwereld afspeelt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Dutch Agri Food Week. Bedrijven openen hun deuren om jonge mensen te interesseren om in de agrifood sector te gaan werken.

Tijdens het ‘We Are Food’ programma van afgelopen jaar dat AgriFood Capital samen met de provincie Noord-Brabant uitvoerde, stond tien maanden lang telkens een ander voedselthema centraal. “Na een brede oproep kregen we meer dan honderd voorstellen voor thema’s voor dit Brabantse foodjaar. Dat overtrof onze verwachtingen. Die respons laat wel zien in welke mate bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties maar ook inwoners van Brabant zich met het onderwerp ‘voedsel’ bezighouden,” gaat Roel Schutten verder. “Een van de maanden was volledig gewijd aan het gebruik van nieuwe technologieën bij voedselproductie. Dat was de maand ‘Datafood’.

Agro en tech 

De kruisbestuiving tussen de agro en techniek biedt volop kansen voor beide sectoren. Vooral in de precisielandbouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe technologieën. Aan het begin van de voedselketen groeien planten met sensoren in de bodem zodat je precies kunt zien wanneer een plant vocht nodig heeft. Ook koeien krijgen sensoren, waardoor je van elke individueel kunt vaststellen of koeien voldoende eten. Naast het vakmanschap van de boer speelt het gebruik van data een steeds grotere rol, weet Schutten. Wat gebeurt er nu echt in de stal of met een product? 

Ook naar het einde van de voedselketen wordt gekeken. “Gemiddeld gooit een huishouden 41 kilo aan eten weg per jaar. Verschillende technieken helpen ons verspilling tegen te gaan door andere producten te maken van het deel van voedsel dat niet wordt benut.” 

Verspilling

Voedselverspilling is volgens Schutten bij uitstek een thema dat je gezamenlijk aanpakt. AgriFood Capital is met name betrokken bij de vraag waarop je voedselverspilling in de productieketen kunt tegengaan, verminderen of verwaarden.. De consument is kritisch op wat hij koopt. Uit wortels en komkommers die niet geschikt zijn voor verkoop zijn waardevolle inhoudsstoffen te maken die weer geschikt zijn als grondstof voor nieuwe producten. “Een reststroom is niet perse een feit waar je maar mee te dealen hebt. Onze kerntaak is ondernemers begeleiden en laten zien wat er gebeurt en wat mogelijk is. Dat doen we door initiatieven een podium te bieden, zoals bij de Verspillingsfabriek in Veghel. In de We Are Food thema ‘Samen tegen Voedselverspilling’ vonden meer dan dertig evenementen plaats waar duizenden mensen op af zijn gekomen.”

Agrifood Datalab

Een frequenter en beter gebruik van data helpt bij het slimmer produceren van voedsel waardoor het milieu zo min mogelijk wordt belast. “Door bij de producent of de verwerker data te verzamelen maken we eten smaakvoller, gezonder en verser. Met steun vanuit Europa zijn we een data lab voor agro en food aan het opzetten, waar ook de HAS en Avans Hogescholen bij betrokken zijn. Het zijn met name de mkb-ers die daar de vruchten van plukken, bedrijven zonder grote onderzoeksbudgetten voor wie we een plek creëren waar ze met vragen terecht kunnen. Het begint met het verzamelen van data. Vervolgens moet je het ook weten te interpreteren en weten wat te doen als blijkt dat er zaken beter kunnen.”

AgroProeftuin de Peel

Waar ook wordt gewerkt aan het voedsel van morgen, is in AgroProeftuin De Peel. Een proefgebied van 35 hectare nabij Uden, worden allerlei innovaties van ondernemers getest. Zoals het maken van vezels uit planten ter vervanging van plastic. De Proeftuin is dit jaar enorm uitgebreid en eerder deze maand werden 14 proefvelden ingemeten voor onderzoek naar nieuwe manieren om de landbouw te verduurzamen. “Op het gebied van kringlooplandbouw wordt hier volop gepionierd, het is een unieke plek in Brabant. AgriFood Capital brengt hier partijen bij elkaar met vernieuwende ideeën over duurzaam voedsel produceren. In samenwerking met overheden, bedrijven en onder andere Wageningen University & Research, de Hogere Agrarische Hogeschool (HAS), de Technische Universiteit en verschillende mbo-opleidingen creëren we letterlijk een proeftuin voor vernieuwing in de landbouw.”

Bloeiende sectoren

AgriFood Capital stimuleert dat op ondernemende wijze oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid gerealiseerd worden. “Daarmee dragen we bij aan de economische ontwikkeling van de regio. AgroFood, Techniek en Logistiek zorgen in Noordoost Brabant samen voor één op de drie banen. Stevige branches met veel ondernemerschap. Willen we het voedsel van morgen maken dan moeten die werelden nóg dichter bij elkaar komen.” Het is meer dan een agenda, benadrukt Schutten. “Eten verbindt. Het is ook veel meer dan alleen economie. De overheid heeft er vanuit de grote maatschappelijke opgaven groot belang bij actief mee te doen en dat doet ze dan ook in onze regio.”

In 2018 bracht AgriFood Capital de 2018-editie van de AgriFood Capital Monitor uit. De Monitor verschijnt elke twee jaar. Het geeft een beeld van de economische en innovatieve kracht van Noordoost-Brabant en analyseert trends en ontwikkelingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Agrifood Capital Monitor

Auteur: Carline Klijn – van Best

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!