‘Samenwerking met Den Haag moet Brainport Eindhoven sterker maken’

  • Regionale ontwikkeling

De sterke economische ontwikkeling van de Brainport Eindhoven heeft ervoor gezorgd dat ook het Rijk bereid is om te investeren in de regio. ‘Dit is de eerste keer dat er Rijksfinanciën aan de Brainport-regio worden toegekend. Hier is zo’n dertig jaar economische ontwikkeling aan vooraf gegaan’, zegt Piet van der Wielen, programmamanager Business bij Brainport Development.

‘Samenwerking met Den Haag moet Brainport Eindhoven sterker maken’

‘Wij willen deze middelen daarom graag inzetten om de hele regio sterker te maken.’

Regio-Deal en Brainport Nationale Actieagenda

Volgens Van der Wielen bestaat de samenwerking met het Rijk uit twee onderdelen: de Regio-Deal en de Brainport Nationale Actieagenda. ‘Met de Regio-Deal is in totaal zo’n 370 miljoen euro gemoeid. Het Rijk investeert 130 miljoen euro in het vestigingsklimaat en de regio zelf draag 240 miljoen euro bij. Daarbij ligt de focus op het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. Verder zullen de middelen worden ingezet om culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen te versterken en de leefbaarheid in stad en regio voor de bestaande bevolking te vergroten.’

Langdurige samenwerking

De Regio-Deal is gekoppeld aan de Brainport Nationale Actieagenda. Hiermee gaat Brainport Eindhoven een langdurige samenwerking aan met het Rijk. Van der Wielen: ‘Deze samenwerking stelt ons in staat om problemen van de toekomst nu al aan te pakken, zodat we een eventuele volgende dip in de economie goed kunnen opvangen. Naast het aantrekken van (internationaal) technologisch talent willen we ook bevorderen dat werknemers zich een leven lang ontwikkelen, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven. Verder willen we inzetten op het ontwikkelen van hybride leeromgevingen waar bedrijven en onderwijs samenkomen. Op deze wijze kunnen leerlingen kennis maken met de nieuwste technieken en docenten en vakmensen elkaar inspireren.’

Acties

Daarnaast staan in de agenda acties omschreven om het stationsgebied van Eindhoven te transformeren naar een nieuw stadshart met grootstedelijke allure dat internationaal kan concurreren. Van der Wielen: ‘Een andere uitdaging wordt de bereikbaarheid van bedrijven in deze regio. Veel organisaties maken een spectaculaire groei door, waardoor de bereikbaarheid nog verder onder druk komt te staan. Om bedrijven goed bereikbaar te houden zijn nieuwe, slimme mobiliteitsconcepten nodig.’ Ook staan in het programma acties om de kennisintensieve maakindustrie in de Brainport-regio optimaal te benutten en met slimme en schaalbare oplossingen bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. ‘Denk op het vlak van gezondheid en vitaliteit bijvoorbeeld aan e-health oplossingen waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Op het gebied van energie wordt onderzoek gedaan naar nieuwe fuels zoals mierenzuur en metal fuels om te komen tot nieuwe energiebronnen en langdurige opslag. Verder zal op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit ingezet worden op elektrisch en zero-emissie vervoer en op experimenten met slimme mobiliteitsconcepten zoals (elektrische) deelfietsen, automatisch rijdende shuttles en elektrische deelauto’s.’

Versterken

De programmamanager benadrukt dat bij de Regio-Deal en Brainport Nationale Actieagenda de nadruk vooral ligt op het versterken van de regio. ‘Daarnaast zijn wij als Brainport Development er natuurlijk ook om innovatieve ondernemers verder te helpen met het realiseren van hun doelstellingen. Bedrijven die met vragen zitten, mogen altijd een afspraak met ons maken. Wij gaan vervolgens kijken of wij hen verder kunnen helpen.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over Brainport Development :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!