'Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven blijft belangrijk'

  • Onderwijs & Training

Tilburg University probeert een brug te slaan tussen de kennisinstelling, haar partners, waaronder de Juridische Hogeschool, en de samenleving. Frank Klaassen legt uit hoe.

'Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven blijft belangrijk'
Naam: Frank Klaassen
Werkt: 32 uur per week
Eerste baan: Gemeente Uden, daarna UWV Bezwaar en Beroep, Uitgeverij Indicator, Interpolis (Rechtsbijstand) en nu Tilburg University  

Wat is het doel van Kennisklik?

Tilburg University probeert een brug te slaan tussen onze kennisinstelling, haar partners (waaronder de Juridische Hogeschool) en de samenleving. De samenleving heeft vragen, wij hebben kennis. Het is mooi als die twee zaken bij elkaar komen. Daarbij werken we met name met studenten. Dit doen we vanuit de gedachte dat jezelf ontwikkelen niet alleen studeren is, maar ook het opdoen van praktijkervaring.

Wat kan Kennisklik betekenen voor bedrijven?

Voor onze klanten willen wij het beste antwoord op hun vraag naar kennis vinden. Via ons netwerk zoeken wij naar de juiste kennis en ervaring om met een opdracht aan de slag te gaan. Dit gebeurt via samenwerkingsvormen zoals stages, onderzoeksopdrachten en (juridisch) advies aan startende ondernemers.

Naast bestaande methodes ontwikkelen we innovatieve samenwerkingsvormen en brengen zo letterlijk een klik tot stand. Denk bijvoorbeeld aan de T-Challenge, waarbij in een week studenten van verschillende studierichtingen samen met kennisinstellingen een oplossing zoeken voor een complex probleem van een ondernemer.

Wat betreft het juridisch advies hebben wij samen met de Juridische Hogeschool een unieke samenwerking tot stand gebracht. Door met een vaste groep studentmedewerkers te werken is het mogelijk om ook kortdurende juridische vragen te beantwoorden. En omdat wij met studenten werken, blijft de dienstverlening betaalbaar.’

Wat willen de onderwijsinstellingen bereiken met Kennisklik

Op een laagdrempelige en betaalbare manier willen we kennis beschikbaar stellen aan de samenleving. Kennisklik gaat uit van de ontwikkeling van de student en dat levert een win-win situatie op. Studenten doen ervaring op en bedrijven en organisaties hebben toegang tot actuele kennis en frisse ideeën via studenten. Dit zorgt er voor dat we voeling blijven houden met wat er speelt in de samenleving en het heeft een gunstig effect op het afstemmen van onderwijsprogramma’s op de vraag van de samenleving.

Kennisklik doet dit niet alleen. Zij zoekt bewust de samenwerking met andere kennisinstellingen. Bijvoorbeeld door samen met de Juridische Hogeschool Avans-Fontys juridisch advies vorm te geven, maar ook door samen te werken met Avans, Fontys en ROC Tilburg binnen United Brains Midden-Brabant. Daarnaast werken wij samen met andere ondersteunende organisaties, zoals Starterslift, de Kamer van Koophandel en de gemeente.

Voor wie is het bedoeld?

De dienstverlening van Kennisklik is bedoeld voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die vragen hebben.

Kunt u een voorbeeld geven van een succesvolle samenwerking?

Ik vind de samenwerking tussen Tilburg University en de Juridische Hogeschool een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking. Door deze samenwerking hebben wij de afgelopen 4 jaar al bijna 400 ondernemers met juridische vragen kunnen helpen.

Wat is de grootste uitdaging voor Kennisklik? 

In deze turbulente tijd willen we ondernemers en organisaties ervan blijven overtuigen dat samenwerking met kennisinstellingen belangrijk blijft en zeker in lastige tijden zijn vruchten afwerpt.

Is Kennisklik vrij toegankelijk?

Een vraag kan eenvoudig worden ingediend via onze website. Daarna volgt altijd een vrijblijvend en gratis intakegesprek. Afhankelijk van hoe het onderzoek verder wordt ingestoken, zullen verdere afspraken gemaakt worden over eventuele kosten, zoals stagevergoedingen.

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

Wij kijken naar wat studenten nodig hebben zodat zij goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen. Dit doen we door soft skill trainingen of het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma’s. Verder willen wij samen met onze partners werken aan onderzoeken op multidisciplinair en multilevel niveau.

Wat is uw rol binnen dit project?

Ik ben Coördinator Juridisch Advies. Dat wil zeggen dat ik een Frank Klaassenteam van juridische studenten aanstuur, zowel organisatorisch als inhoudelijk, bij het geven van juridisch advies. Ook vertegenwoordig ik Tilburg University in de accountmanagersvergadering van United Brains Midden-Brabant, waar wij samen met Avans, Fontys en ROC Tilburg oplossingen zoeken voor vragen van ondernemers en organisaties. Daarnaast val ik bij tijd en wijle in als docent aan de Juridische Hogeschool.

Wat is uw achtergrond?

Ik ben in Nijmegen afgestudeerd en heb daarna gewerkt als jurist bij diverse instellingen, met als aandachtsgebieden arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Tussendoor heb ik een uitstapje gemaakt naar een uitgeverij van adviesbladen voor het MKB. Daar heb ik veel geleerd, met name het vertalen van juridische materie naar “gewone mensentaal”.

Welke boodschap wilt u ondernemers meegeven?

Ondernemen doe je niet alleen, zoek daarom de samenwerking op. Er zijn genoeg partijen die ondernemers willen helpen. Ook partijen, zoals kennisinstellingen, waar in eerste instantie niet aan wordt gedacht.

Meer informatie over Juridische Hogeschool Avans-Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!