"Senzer lost capaciteitsproblemen voor werkgevers op"

  • Arbeidsmarkt

Mensen begeleiden naar zinvol werk én werkgevers ontzorgen: de missie van Senzer, de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet in de regio Helmond/De Peel, is tweeledig. Volgens directeur René Walenberg kunnen werkgevers flink profiteren van de expertise van Senzer. “We zijn dé intermediair tussen vraag en aanbod.”

"Senzer lost capaciteitsproblemen voor werkgevers op"

Foto: René Walenberg, algemeen directeur Senzer

Senzer is voortgekomen uit Werkplein Regio Helmond, Werkgeversplein Regio Helmond en SW-bedrijf de Atlant Groep, schetst algemeen directeur René Walenberg. “Om even bij het begin te beginnen: op 1 januari 2015 ging de Participatiewet in. Uitgangspunt van die nieuwe wet is dat zoveel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk worden geholpen. Het liefst in een reguliere baan; als dat niet kan in een zogenoemde garantiebaan. In dat laatste geval werken mensen naar vermogen en krijgen zij voor het deel dat zij niet kunnen werken een uitkering.”

Succesvolle overgang

Senzer, dat op 1 oktober officieel van start ging, is hét loket voor alles wat met de Participatiewet en arbeidsmarktgerelateerde zaken te maken heeft, schetst Walenberg. “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt missen vaak bepaalde werknemerscompetenties. Vanuit Senzer begeleiden we hen naar een passende baan en stomen we hen klaar voor een succesvolle overgang naar een werkplek: van ‘bak naar baan’. In de arbeidsmarktregio Helmond/De Peel – die de gemeentes Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren omvat en die zo’n 240.000 inwoners telt – gaat het op dit moment om in totaal zo’n vijfduizend mensen.” Tijdens de overgangsperiode naar een passende baan hebben deze mensen, als ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, recht op een uitkering, vervolgt Walenberg. “Het beoordelen van uitkeringsaanvragen en het vervolgens uitbetalen van de uitkering: ook dat is een taak van Senzer.”

Gesprekspartner voor werkgevers

Wat volgens Walenberg vaak onderbelicht blijft is dat ook de werkgevers in de regio een belangrijke doelgroep vormen van Senzer. “Je merkt nu al dat bedrijven in bepaalde sectoren moeite hebben met het vinden van voldoende goed personeel. Nu de economie verder lijkt aan te trekken en er de komende jaren steeds meer mensen uitstromen naar de AOW, zal die druk op de arbeidsmarkt alleen maar verder toenemen. Op dat moment zijn wij, vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van werk, als geen ander in staat om op te treden als gesprekspartner van het regionale bedrijfsleven. Wij fungeren als dé intermediair tussen de vraag van werkgevers en de beschikbare capaciteit. Vanuit die rol kunnen we bedrijven snel helpen aan voldoende, gekwalificeerd personeel.”

Gerichte ondersteuning

Bedrijven met meer dan 25 werknemers worden volgens Walenberg mogelijk verplicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, de quotomwet. “Gelukkig zien we nu al dat veel bedrijven uit deze regio daartoe vrijwillig bereid zijn. En terecht: het gaat vaak om mensen die door omstandigheden achterop zijn geraakt op werkgebied, maar die wel degelijk veel in hun mars hebben.” Vanuit zijn rol als intermediair adviseert Senzer overigens álle werkgevers graag, benadrukt Walenberg. “Grotere, maar zeker ook kleinere ondernemers zonder eigen P&O-afdeling kunnen bij ons terecht voor gericht advies en gerichte ondersteuning op het gebied van arbeid en arbeidsgerelateerde zaken. Tijdelijk behoefte aan extra capaciteit? Sparren over de duurzame inzetbaarheid van personeel? Vragen over ziekteverzuim en re-integratie? Wij kunnen werkgevers bij al dit soort vraagstukken helpen.”

Bedrijfsprocessen optimaliseren

Senzer kijkt bovendien verder dan de personele invulling alléén, benadrukt Walenberg. “Onze accountmanagers zijn – vanuit hun kennis van specifieke bedrijfstakken en van ondernemerschap – als geen ander in staat om met een frisse blik van buiten naar binnen te kijken en te adviseren over de optimalisering van bedrijfsprocessen.”

Maatschappelijk rendement

Bij Senzer komen kortom alle lijnen op het gebied van werk bij elkaar, stelt Walenberg. “Werk is voor mensen heel belangrijk: niet alleen omdat het zorgt voor een inkomen, maar ook omdat het structuur en betekenis geeft aan het leven van mensen. Ze leveren weer een bijdrage aan de maatschappij en voelen dat ze er weer toe doen. Bovendien gaan mensen met een baan vaak beter functioneren: ze doen minder vaak een beroep op de zorg, en de kans dat ze zich inlaten met criminaliteit wordt een stuk kleiner. Commercieel en maatschappelijk rendement gaan op die manier hand in hand. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij, met gerichte ondersteuning voor werkzoekenden én werkgevers.”

Auteur: Joost Peters

Meer informatie over SENZER:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!