Slimme verbindingen en grensoverschrijdende samenwerking

  • Regionale ontwikkeling

Strategic Board Delta Region wil door het bundelen van krachten de sterke positie van de Delta Regio in de Biobased, Logistiek en Maintenance verder uitbouwen. Wij spraken Managing Director Lia Voermans.

Slimme verbindingen en grensoverschrijdende samenwerking

Als je wilt bereiken dat Zuid-Nederland in 2030 een koploperpositie heeft in kennis- en businessdevelopment in de topclusters Biobased, Logistiek en Maintenance, vergt dat om verder te denken dan je eigen vierkante meter. Het vraagt om nieuwe verbindingen. Niet enkel op micro- of mesoniveau, maar juist ook door te profileren en positioneren op macroniveau.

Om dit grotere denken te stimuleren, werd in 2012 de start van Strategic Board Delta Region voorbereid. Begin 2013 ging deze netwerkorganisatie op macroniveau echt van start. Lia Voermans is er managing director.  “Noem het liever ‘deuropener’ of ‘verbindingsregisseur’. Dat is wat ik doe: naast het management voor de board, deuren openen en verbindingen leggen”, zegt deze netwerker pur sang.

Wat maakt dat verbinden zo belangrijk?

“Als we in de Delta Regio onze krachten bundelen rondom de onderscheidende economische clusters waar we sterk in zijn– Logistiek, Biobased en Maintenance- dan kunnen we versneld duurzaam innoveren. We gaan daarvoor over bestaande grenzen heen. Letterlijk. Want Vlaanderen is ook partner in de Strategic Board. En hoe! Gezamenlijk hebben we recent de Koepelvisie Delta Regio 2030 aangeboden aan de Europese Commissie met een duidelijke boodschap hoe de board de innovatie mogelijkheden en transitie naar een circulaire economie voor de Delta Regio ziet

De Koepelvisie?

“In deze visie hebben we de economische ambities van de Delta Regio gebundeld. We hebben als Strategic Board gestimuleerd dat deze visie er is gekomen, en geregisseerd dat deze wordt gedragen door de triple helix partners, het netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Met het bedrijfsleven nadrukkelijk in de lead. Meer dan voorheen nemen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen de lead voor het ontplooien van initiatieven, die gefaciliteerd worden door overheden. Expertise is er genoeg. Kennis is aanwezig maar veelal te versnipperd. Door op macroniveau kennis te bundelen en slim te specialiseren, werken we samen om deze regio in Europa duurzaam concurrerend te krijgen.”

Wat is de kritische succesfactor?

“Durven samenwerken op basis van vertrouwen en elkaar echt iets gunnen. Dat is een groot veranderingsproces als je gewend bent om vooral samen te werken vanuit hiërarchische lijnen. Zo´n verandering van denken heeft daarom tijd nodig. Maar het feit dat we gezamenlijk – over de landsgrenzen heen – bij de Europese commissie hebben kunnen aangeven waar we als Delta Regio voor staan, is goed ontvangen. Heel goed zelfs. Dat maakt de weg vrij, om bestaande Europese subsidies in deze regio te verzilveren. Want echt, in Brussel is heel veel geld beschikbaar. Alleen al voor het topcluster Biobased, 975 miljoen. Noodzakelijk is wel om de beslissers in Brussel te overtuigen dat het de moeite waard is om deze gelden in de topclusters van de Delta Regio te investeren.

Door het gezamenlijk lobbyen in Brussel en door bedrijven te bewegen om juist in deze regio te investeren in Logistiek, Biobased en Maintenance, creëren we nieuwe vormen van werkgelegenheid en kennis die we Europees kunnen vermarkten. De aanwezigheid van zoveel MKB in deze regio, zo´n 80%, is de gezamenlijke kracht. Daar zit namelijk de innovatiekracht die we nodig hebben. Deze kracht willen we verbinden met het groot bedrijf.

Capaciteiten als verbinden, transparantie, gunnen en vertrouwen zijn key assets die nodig zijn voor de transitie naar een nieuwe economie. Vanwege onze Bourgondische inslag, zit het netwerken in onze genen. Dat is echt een plus. Maar het gaat verder dan babbelen. Als Strategic Board attenderen en helpen we bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden  met het proces om nieuwe  regionale, grensoverschrijdende, europese verbindingen te leggen en kansen te benutten.

Hoe geeft Strategic Board concreet uitvoering aan de Koepelvisie?

“De Strategic Board organiseert bijvoorbeeld input op de Europese programma’s met projecten, commitment op de Strategische Agenda door samenkomst van  de captains of industry  en bijeenkomsten als  ‘Groot bedrijf ontmoet MKB-sessies’. Op 21 mei is er zo´n sessie, in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Dutch Institute World Class Maintenance onder de noemer: ‘Innovatie Ontketend Maintenance’. In deze sessie leggen tien grootbedrijven uit de Delta Regio, zoals Boskalis, Dockwise, Damen Shipyards en Delta, hun innovatievraagstukken voor op het gebied van (maritieme) Maintenance, aan de aanwezige MKB-bedrijven. Deze MKB-bedrijven zijn specifiek geselecteerd op het thema. Met 140 aanmeldingen zitten we nagenoeg vol.”

Uw persoonlijke voldoening?

“Ik vind het heerlijk om deze stuwende rol te vervullen. Ik merk dat steeds meer bedrijven, kennispartners, en ook de overheden de noodzaak om op een andere manier samen te werken, inzien. Het is een transitie naar een nieuw systeem dat uitgaat van verbinden van mensen, kennis en kunde, los van de geëigende patronen. Samenwerken vanuit je eigen kracht door verbindingen vanuit de inhoud, op maat, permanent of tijdelijk. Ik ben er met de mensen die met mij meewerken trots op om te mogen bijdragen aan deze ontwikkeling.”

Auteur Hennie van de Kar – Vervooren (1970) is tekstschrijver in Breda. Zij schrijft sinds 2001 teksten in opdracht, onder andere voor Regio in Bedrijf.

Meer informatie over Strategic Board Delta Region:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!