Specialist in het begeleiden van transportbedrijven naar een hoger bedrijfsrendement

  • Logistiek & Vervoer

Altijd de resultaten in beeld hebben en deze cijfers direct vertalen naar nieuwe inzichten, die het bedrijfsrendement verbeteren. En dat alles met een minimale tijdsinvestering in de administratie. Daarin onderscheidt Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs, of kortweg ODG, zich met een zeer effectieve aanpak van andere accountantskantoren. Hoe die aanpak werkt? Een gesprek met partner Jan de Groot over de werkzaamheden van het transportteam van ODG werpt licht op de zaak.

Specialist in het begeleiden van transportbedrijven naar een hoger bedrijfsrendement

ODG realiseert een flinke tijdwinst voor de ondernemer én voor de accountant door het zoveel mogelijk automatiseren van de administratie. “Zo kunnen wij meer tijd investeren in het analyseren van de  cijfers. We koppelen data van het transportbedrijf aan relevante data binnen de branche. Dan heb ik het over verbruik van vervoersmiddelen, kosten per kilometer, per uur en per vrachtwagen. Maar ook de terugverdienperiode van vrachtwagens of het gemiddelde aantal kilometer per gewerkt uur. Al deze nieuwe informatie combineren wij en zo ontstaan nieuwe inzichten.”

Korte en lange termijn

Deze inzichten gebruikt de accountant om een grote toegevoegde waarde te leveren, zowel op korte als op lange termijn. “Samen met de ondernemer maken wij een driejarenplan. In dit strategisch plan staan de bedrijfsdoelstellingen voor deze termijn, financieel onderbouwd door ODG. Onze accountants vertalen dit meerjarenplan naar doelen voor de korte termijn, zodat er continu met de juiste cijfers wordt gestuurd.” Dat de werkwijze van het accountantskantoor zijn vruchten afwerpt, is duidelijk. “We zijn blij met de reacties van veel ondernemers in de transport. Voor hen is de overstap naar ODG naar grote tevredenheid, omdat ze veel baat hebben bij de expertise van ons transportteam.”

Kort op de bal voor rendementsverbetering

Wekelijks is er contact tussen de accountant en de ondernemer en ieder kwartaal stellen ze samen de doelstellingen bij. “We zitten kort op de bal. Dat kan ook omdat  de administratie helemaal op orde is en ook direct voor onze accountants inzichtelijk is. De bedrijfscijfers  koppelen we direct aan relevante informatie binnen de transportsector.  We geven advies over bijvoorbeeld brandstofprijzen, welke investering het best zal uitpakken en welke efficiencyslagen de ondernemer kan maken. In de praktijk behalen onze klanten aanzienlijke rendementsverbeteringen.”

Proactief advies bij fiscale mogelijkheden

Een persoonlijke benadering past in de werkwijze van ODG. “Eén vaste contactpersoon, die altijd inzicht heeft in de actuele situatie, voorziet de ondernemer van proactief advies. Dit betekent dat de contactpersoon aan de bel trekt zodra er voordeel te behalen is op het gebied van bijvoorbeeld subsidies, fiscale mogelijkheden of kansen voor rendementsverbeteringen. Vele ondernemers hebben al geprofiteerd van onze fiscale check, die wij sinds een aantal jaren standaard uitvoeren bij de opmaak van de jaarcijfers. Ondernemers kunnen bij ODG terecht voor accountancy, bedrijfs- en fiscaal advies. Behalve accountants zijn er namelijk juridisch en HR-adviseurs beschikbaar, zodat alle kennis onder één dak aanwezig is.”

Onderweegs & De Groot Accountants en Adviseurs is voor haar klanten dé partner in ondernemen. Vanuit vier vestigingen, in Barneveld, Lunteren, Ermelo en Hattem, is het kantoor lokaal georiënteerd en nauw betrokken bij de ondernemer. Cijfers worden gecombineerd met kansen in de markt. Want verder gaan dan alleen rapporteren, leidt tot een beter resultaat.

Meer informatie over ONDERWEEGS & DE GROOT ACCOUNTANTS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!