home » interviews » Bouw »

Toekomstgerichte gebouwen (her)ontwikkelen

  • Bouw

De tijd van ‘zomaar’ een bedrijfspand bouwen, zonder goed na te denken over de toekomst van een gebouw, moet volgens Herman Heijboer van Duradis in Goes voorbij zijn. “Materialen en middelen zijn immers niet onuitputtelijk."

Het loont zich om eerst de gevolgen van je bouwkeuzes in kaart te brengen, om een pand ook in de toekomst zijn waarde te kunnen laten behouden. Het gaat erom het maximale te bereiken met minimale investeringen en een verantwoord gebruik van middelen.”

Balans tussen people/planet/profit

Herman Heijboer: “Toen ik na de HTS Bouwkunde enkele jaren in de aannemerij werkte, vond ik het confronterend om te zien wat verkeerde beslissingen in de voorfase voor gevolgen hebben voor de rest van de levensduur van een pand. Ik zag regelmatig maatschappelijk geld op deze manier weglekken. Ik was ervan overtuigd dat het anders kon en anders moest. Met middelen en materialen moet je verstandig omgaan. Dat vraagt om een goede balans tussen de gebruiker (people), de investeringen (profit) en de grondstoffen/energie (planet).”

Om de juiste beslissingen in de voorbereidingsfase van een bouwproject te kunnen nemen, bedacht en ontwikkelde Duradis het Life Cycle Cost-rekenmodel (LCC) voor vastgoed. De toepassing van het LCC-model bij de ontwikkeling en herontwikkeling van vastgoed levert besparingen op tot wel 30% op de beheer- en exploitatiekosten. De faalkosten worden minder, net als de verspilling van maatschappelijk geld.

Toekomstgericht duurzaam bouwen

Volgens Heijboer moeten ondernemers Herman Heijboerwennen om over te schakelen van traditioneel denken naar toekomstgericht bouwen. “’Ik moet van jullie altijd zoveel nadenken’, verzuchtte een opdrachtgever laatst. Ja, vooraf de gevolgen van je keuzes overzien, kost tijd, maar die investering verdien je terug in de exploitatiefase, namelijk als het is gelukt om een flexibel gebouw te laten ontstaan dat zich met de tijd mee ontwikkelt. Gelukkig leeft bij steeds meer ontwikkelaars en ondernemers het besef dat de keuzes die je maakt voor de bouw, ook gevolgen hebben voor de directe omgeving. Een van de concerns die daar intensief mee bezig is, is Van der Valk. Bij de nieuwbouw van hun hotels wordt ingestoken op Breeam-NL Certificering en denken zij nadrukkelijk na over de toekomstwaarde van hun pand. Duradis ondersteunt hun in deze certificeringstrajecten met het opstellen van LCC berekeningen.”

(Her)ontwikkeling bedrijfsvastgoed

Duradis paste de afgelopen jaren het LCC-rekenmodel succesvol toe bij de ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijfsvastgoed in Zeeland. “Onze klanten krijgen een overzichtelijke presentatie van de doorberekening van verschillende scenario´s. Uiteindelijk bepalen zij zelf welke keuzes zij maken. Soms kiest een klant er bewust toch voor om dure elementen door te voeren, bijvoorbeeld vanuit esthetisch oogpunt. Maar dan is vooraf aangetoond wat de financiële gevolgen in de beheerfase daarvan zijn.”

Levensduurdenken voor vastgoed

Duradis is koploper in Zeeland op het gebied van levensduurdenken in het vastgoed. “Het is zowel toepasbaar bij nieuwbouw als bij de herontwikkeling van bestaande bouw. Persoonlijk vind ik het erg als gebouwen zomaar tegen de vlakte gaan, terwijl herontwikkeling goed mogelijk is. Met het LCC-model kunnen we daarin het verschil maken en aantonen dat herontwikkeling lonend is. Onze volgende stap is het model beschikbaar maken voor andere aanbieders in de bouw zoals ontwikkelende aannemers en architecten. We zien genoeg mogelijkheden. Dat heeft vast te maken met onze Zeeuwse nuchterheid; in onze visie zijn er geen doodlopende wegen, er is altijd een zijsteegje te vinden. Wij helpen organisaties en ondernemers dat graag ontdekken.”

Meer informatie over DURADIS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!