home » interviews » Bouw »

Transities in bouw- en architectuurpraktijk

  • Bouw

Menno Top, architect bij Leenders Architecten, geeft zijn visie op architectuur: "De tijd dat architectuur voornamelijk bedoeld leek om de grootsheid van de opdrachtgever te etaleren lijkt voorbij."

Transities in bouw- en architectuurpraktijk

De maatschappelijke, economische en landschappelijke context genereren de voorwaarden waarbinnen je als architect je vak moet uitoefenen. Welke invloed iedere randvoorwaarde op de opgave heeft is voor iedere opgave anders. (On)bewust zoekt een opdrachtgever een architect of bureau uit op de wijze waarop deze met deze randvoorwaardes omgaat, vaak is dit nog belangrijker dan de mate waarin hij zijn vak beheerst.

Niet langer alleen een kunstvorm

De tijd, dat de economie booming was, opdrachtgevers graag met zogenaamde starchitects gezien wilden worden en architectuur voornamelijk bedoeld leek om grootsheid van de opdrachtgever te etaleren lijkt voorbij. En daarmee wellicht ook de tijd van de architectenbureaus welke in de hoogtij dagen architectuur als een kunstvorm zijn gaan zien en en passant hun ambacht, maatschappelijke en landschappelijke verantwoordelijkheid enigszins zijn verloren.

Complete scope van ontwerpopdracht

Momenteel gaat de gehele bouwwereld door een moeizame periode. Een periode ook, waarin de meeste bedrijven zoekende zijn, slecht renderende bedrijfsonderdelen afstoten of juist expertise gebieden proberen te verbreden. In hoeverre dit laatste mogelijk is hangt sterk af van de kracht en kennis welke binnen het bedrijf aanwezig is. Als bureau waarin we altijd de complete scope van een ontwerpopdracht; van initiatief en haalbaarheidsstudies tot en met uitvoering, directievoering, opleveringen en beheer belangrijk hebben gevonden, zien we nu heel duidelijk de voordelen ten opzichte van de meer conceptueel georiënteerde bureaus welke van minder mogelijkheden hebben tot verbreding.

Complete architect

De techniek schrijdt voort en daarmee verwordt de bouw al meer tot een hoogwaardiger, technologischer en industriëler proces dan de bouwkunst van voorheen. In dit proces is er steeds meer behoefte aan een breed georiënteerde partner, welke goed op de hoogte is van zowel de maatschappelijke, economische als technologische aspecten welke voorkomen in de gehele keten. De complete architect, welke met ziel en zakelijkheid zich deze gevraagde positie meester maakt, kan de belangen van opdrachtgevers en ketenpartners overzien en daardoor leiderschap tonen en richting geven binnen het proces. Dankzij een breed georiënteerd team van architecten en ingenieurs, een ruime ervaring in zowel utiliteits- als woningbouw en een aantal strategische samenwerkingen kan Leenders Architecten deze rol van complete architect aan.

Business modellen koppelen met ontwerp

In onze opvatting zijn de toekomstige toonaangevende bureaus niet langer vooral bureaus met bijzondere kunstzinnige ontwerpen of ontwerpopvattingen à la Superdutch, maar bureaus die kwaliteit van ontwerp koppelen aan een succesvolle business modellen en dito samenwerkingen.

Menno Top is architect bij Leenders Architecten in Veghel.

Meer informatie over LEENDERS ARCHITECTEN B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!