Vakmasters en Bouwmensen brengen vraag en aanbod bij elkaar

  • Onderwijs & Training

Wie kiest voor een baan in de bouw, kan vandaag de dag rekenen op een glansrijke toekomst. Daarom hebben organisaties als Bouwmensen Zuid-West en Vakmasters hun handen vol aan het enthousiasmeren van mensen voor een baan in de bouw. Bouwmensen richt zich daarbij op het opleidingstraject van jongeren -met daarbij de nodige praktijkbegeleiding- terwijl Vakmasters zorgt voor de flexibele slag naar de arbeidsmarkt. Vakmasters bemiddelt werkzoekenden, op uitzendbasis, naar een baan. Van instroom naar werk, en van werk naar kwaliteit: Bouwmensen en Vakmasters zijn een sterk team op de regionale arbeidsmarkt, waar je als werkgever op kunt bóuwen!

Vakmasters en Bouwmensen brengen vraag en aanbod bij elkaar

Toine Visker is manager van Bouwmensen- Zuid-West. De markt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw is booming. ‘Na jaren van stagnatie tijdens de crisisperiode, moeten werkgevers nu alle zeilen bijzetten om aan voldoende gekwalificeerde vakkrachten te komen’, zo zegt Visker. ‘De vacatures zijn nauwelijks in te vullen. Bouwmensen Zuid-West geeft jongeren loopbaanadviezen en zorgt dat ze de nodige praktijkervaring kunnen opdoen; bijvoorbeeld via stages en leerwerktrajecten.’

Enthousiasmeren

Het begint al bij het enthousiasmeren van scholieren in het maken van de beroepskeuze. Daarom is Bouwmensen regelmatig te vinden op bijeenkomsten, beurzen en open dagen. ‘Zichtbaar zijn is belangrijk’, vindt Visker, ‘evenals het
geven van beroepsvoorlichting. Zo kunnen we jonge mensen voorbereiden op een uitdagende baan in een dynamische
sector’, aldus de beroepsbegeleider. Vanwege de maatschappelijke zichtbaarheid zoeken zowel Bouwmensen als Vakmasters aansluiting bij het netwerk van RegioinBedrijf. ‘Dat is nu eenmaal hét platform waar vraag en aanbod elkaar
ontmoeten. ‘En’, zo merkt Visker op: ‘ook onder de lezers en volgers van het platform zijn ouders van scholieren die nadenken over hun beroepskeuze.’

Vooroordelen aanpakken

‘Ondanks de toenemende populariteit zijn er in de samenleving nog steeds hardnekkige vooroordelen over de bouwsector’, moet Visker constateren. ‘De bouw heeft de meest uiteenlopende functies te bieden. Naast stenensjouwers
zijn er bijvoorbeeld ook vakspecialisten als stukadoors, tegelzetters, architecten en werkvoorbereiders nodig. Bij schoolkeuzes van hun kinderen laten ouders zich nog té vaak leiden door status en prestige. Veel ouders zien het liefst dat hun zoon of dochter een havo of vworichting volgt, om door te stromen naar het hoger onderwijs. Werken in de bouw
wordt nog geheel onterecht als laag en minderwaardig gezien, zeker met een start vanuit VMBO/kader. Terwijl juist de meeste baankansen bij de praktisch geschoolde opleidingen liggen met uitstekende loopbaankansen. Ik durf gerust te stellen dat nagenoeg alle leerlingen die met een vakopleiding van school gaan, direct aan de slag kunnen.’

Bouwmensen

Stages en leerwerkplaatsen

‘Bouwmensen Zuid-West zorgt tevens voor de contacten tussen scholen en bedrijfsleven, en plaatst haar leerlingen bij
stageplaatsen en leerwerkplaatsen’, zegt Visker. ‘Veel leerlingen stromen binnen het bedrijf door naar een vaste baan, als ze eenmaal hun diploma hebben gehaald. Daarbij is stage is de eerste schakel tussen opleiding en de praktijk.’

Branchevereniging beroepsopleidingen

In 2012 is Bouwmensen Zuid-West ontstaan als een regionale samenwerking van beroepsopleidingen, waarin zo’n 300 bouwbedrijven uit de mkb-sector uit het zuidwesten van Nederland vertegenwoordigd zijn. Het concept staat niet op zichzelf; verspreid over het land zijn er dertig vestigingen die opereren onder de naam Bouwmensen. Samen vormen ze een coöperatieve vereniging van opleidingsbedrijven in de bouw- en infrasector. Bouwmensen Zuidwest is te vinden op drie locaties in de regio: in Bergen op Zoom (Praktijkopleidingen SPB), in Goes (Bouwopleiding Zeeland) en in Middelharnis (SSPB Goeree-Overflakkee). Bouwmensen Zuid-West doet overigens méér dan loopbaanbegeleiding
en scholing; de organisatie verzorgt cursussen en trainingen en levert bedrijven ondersteuning bij personeelsbeleid en
maatwerkadviezen.

Vakmasters: slagkracht en flexibiliteit

Bouwmensen Zuid-West werkt in de regio nauw samen met de zusterorganisatie Vakmasters; dé uitzendorganisatie voor de bouwsector. In samenwerking met onder meer gemeenten en uitkeringsinstanties worden werkzoekenden begeleid
naar werk, en zijn als vakkrachten en professionals beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Al met al beschikt Vakmasters over een compleet aanbod van vakmensen, binnen nagenoeg elk specialisme en vakterrein. ‘Dat is interessant voor werkgevers, die daarmee de nodige slagvaardigheid flexibiliteit in hun personeelsorganisatie kunnen aanbrengen’, stelt Babs Geldof. Zij is sinds vier jaar regiomanager bij de vestiging van Vakmasters aan de Nobellaan in Bergen op Zoom; de locatie waar ook de West- Brabantse vestiging van Bouwmensen Zuidwest te vinden is. ‘Daarnaast kunnen werkzoekenden snel aan de slag: er zijn tal van banen waarop ze online via de website kunnen reageren’, zegt ze. ‘We bieden startende werkzoekenden een inhoudelijke vakopleiding, met gerichte specialisaties.’ Herintreders en zij-instromers vinden via Vakmasters eveneens weer een weg naar de arbeidsmarkt. En, zo benadrukt ze: ook voor vrouwen wordt een baan in de bouw steeds interessanter. ‘Lange tijd werd het uitsluitend gezien als mannenwerk. Die tijd ligt gelukkig achter ons. En hoewel het aantal mannen in de bouwgerelateerde beroepen nog steeds hoog is, zien we de
laatste jaren een kentering.’

Bouwmensen

Statushouders en vluchtelingen

Een speciale groep zijn de werkzoekenden die als nieuwkomer in Nederland wonen, als vluchteling of statushouder. ‘Onder hen zijn goede vakkrachten te vinden die in het land van herkomst metselaar of architect zijn. Toch kunnen zij niet één-twee-drie hier aan het werk gaan. In veel gevallen sluiten de diploma’s niet aan op de Nederlandse eisen, en ook de werkwijze en arbeidsethos zijn heel anders. Hen bieden we begeleiding op maat, in combinatie met bijvoorbeeld taalcursussen.’

Aanpak mismatch op de arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt kent in West- en Midden- Brabant nog steeds een mismatch. In sommige sectoren is het lastig om een baan te vinden terwijl elders de vacatures nauwelijks zijn in te vullen. Bouwprojecten ondervinden zelfs vertraging door een tekort aan vakmensen. Vakmasters pakt deze mismatch aan door werkzoekenden uit andere branches bij en om te scholen. Maar ook werknemers die zich niet thuis voelen in hun bestaande baan, krijgen via Vakmasters letterlijk de kans om het roer om te gooien. Zoals een grafisch vormgever die is omgeschoold tot tegelzetter. Zelfs langdurig werklozen en bijstandsgerechtigden die al jarenlang in een uitzichtloze situatie verkeren, krijgen kans op werk in de bouw. ‘Het is natuurlijk wel van belang dat deze mensen weer in het dagelijks werkritme terecht komen. Dat kost soms wel moeite, zeker als werkzoekenden lange tijd niet gewend zijn om voor een baas te werken.’ Daarvoor zijn trainingen en cursussen om deze groep weer ‘arbeidsfit’ te maken. ‘We denken niet in termen van beperkingen, maar in termen van kansen. Mensen hebben veel meer in hun mars dan ze zelf denken. Vakmasters helpt werkzoekenden het beste uit zichzelf te halen.’

Auteur: Hans-Jorg van Broekhoven

Meer informatie over BOUWMENSEN ZUID-WEST:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!