“Voor een goed verhaal is in Brabant altijd een luisterend oor”

  • Regionale ontwikkeling

Bijna vijf jaar zit Jan Pelle nu op zijn plek, als directeur bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, beter bekend als BOM. “We willen in 2020 met Brabant in de top vijf staan van de meest innovatieve regio´s in Europa."

“Voor een goed verhaal is in Brabant altijd een luisterend oor”

"De BOM helpt om die ambities waar te maken. Daar werk ik graag aan mee. Ik ben een man van publieke zaken” zegt Jan Pelle.

Maatschappelijke verandering

Al bij zijn aantreden in oktober 2008 concludeerde een journalist dat de functie bij de BOM bij Jan Pelle past. “Met terugwerkende kracht kun je stellen dat deze conclusie juist is. Ik ben mijn hele loopbaan al bezig met het thema hoe je maatschappelijke veranderingen tot stand brengt. Eerst vanuit de wetenschap, daarna als lokaal bestuurder.” Pelle was tot 2002 namelijk onderzoeker en docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij binnen de vakgroep politicologie promoveerde.

Daarna ging hij als wethouder aan de slag in Roosendaal. Daar boekte hij onder andere succes met de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. De komst van outletcenter ROSADA wordt op zijn conto geschreven. Juist die herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is ook terug te vinden op zijn agenda van de BOM. “In 2012 is er in Brabant 1.485 hectare verouderd bedrijventerrein geherstructureerd. Zelfs meer en in een hoger tempo dan afgesproken.”

Stimulans regionale economische ontwikkeling

Van wethouder in Roosendaal naar directeur BOM; een overstap waar hij nog altijd achter staat. “De veranderingen waar we op wereldschaal mee te maken hebben, gaan Brabant niet voorbij. Denk aan een ouder wordende bevolking, milieu, voedsel, veiligheid, nieuwe opkomende economieën. De BOM heeft de opdracht van de Provincie Noord-Brabant gekregen om de regionale economische ontwikkeling te stimuleren.

Door te inspireren. Uit te dagen. Mee te werken. Provincie Noord-Brabant stelde daar recent vier nieuwe regionale fondsen voor beschikbaar. Zoals het innovatiefonds met 125 miljoen euro om beloftevolle ondernemers te helpen bij innovatie. De BOM investeert via dit fonds in kansrijke initiatieven om daarmee Brabantse bedrijven te laten excelleren. We willen uiteindelijk een ecosysteem van innovatie bereiken, een systeem waarin permanent nieuwe producten en bedrijven kunnen ontstaan. Andere nieuwe fondsen zijn het ontwikkelfonds, vooral gericht op businessdevelopment, het energiefonds en een breedbandfonds.”

“In Brabant heerst het besef van urgentie tot verandering en innovatie”

De BOM benadert maatschappelijke vraagstukken in Brabant op een ondernemende manier. “De nieuwe besturingsfilosofie is dat je het samen doet: bedrijven, overheid, onderwijs. Resultaat- en oplossingsgericht, met geloof in de economische toekomst. Van oudsher is Brabant als daadkrachtige netwerkeconomie sterk in samenwerken. We beseffen dat we meer met elkaar bereiken dan ieder apart. Dat is ook wat ik anderen wil mee geven; zoek - met een helder resultaat voor ogen - de juiste partners. Wacht daarmee niet tot morgen maar begin vandaag.”

Samen nieuwe toekomst creëren

Een recent schoolvoorbeeld van wat samenwerking Brabant kan opleveren, ligt in Oss. Daar deelde geneesmiddelenfabrikant Organon, onderdeel van MSD, in 2011 een regionale klap uit door het massaontslag van 2175 van de 4500 arbeidsplaatsen bij research en development. “Oss was in shock. Nederland was in shock. Ondanks dat keek de Provincie Noord-Brabant met het College van Oss, het Rijk, MSD zelf en BOM naar het creëren van een nieuwe toekomst. Het resultaat mag er zijn: het Pivot Park Oss is er gekomen.

De kennis is behouden, nieuwe kleine onderzoeksbedrijven zijn gestart en er zijn prachtige faciliteiten zoals een open screening lab dat breed inzetbaar is. Het is pril, het moet zich nog bewijzen, maar alleen al het proces – de samenwerking tussen de verschillende partijen – is zondermeer een overwinning. BOM heeft in dit geheel een ondernemende rol gespeeld. We hebben risico´s durven nemen en zijn 100% aandeelhouder geworden. Dat ik vanuit mijn functie mag bijdragen om anderen in staat te stellen tot succes te komen, dat vind ik mooi. Hoe complexer de processen, hoe leuker ik het vind. Als ik naar mijn loopbaan kijk, is dat wel de rode draad. Maar ook dat kun je slechts met terugwerkende kracht concluderen.”

Auteur: Hennie van de Kar – Vervooren (1970) is tekstschrijver in Breda. Zij schrijft sinds 2001 teksten in opdracht, onder andere voor Regio in Bedrijf.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!