Voorkomen is beter (en een stuk goedkoper) dan genezen

  • Arbeidsmarkt

Ziekteverzuim van medewerkers kost organisaties jaarlijks bakken met geld: zo’n 300 tot 400 euro per dag, per zieke medewerker. Ondanks een actieve verzuimbegeleiding en allerlei andere, goed bedoelde initiatieven, lukt het organisaties vaak niet het ziekteverzuim structureel omlaag te brengen. Maaike Thijssen, partner bij Habilis Wellbeing at Work en ervaren vitaliteitsmanager, adviseert organisaties de focus te verleggen naar preventie en te investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Zo voorkom je dat medewerkers ziek worden.

Voorkomen is beter (en een stuk goedkoper) dan genezen

Bij een integrale vitaliteitsaanpak komt meer kijken dan gratis fruit op het werk of het aanbieden van een sportabonnement met korting. “Als je als organisatie serieus werk wilt maken van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, dan moet dat vanuit het hoogste niveau in de organisatie worden uitgedragen”, vertelt Maaike. “Wil je een vitale organisatie worden, dan moet je dat verankeren in je strategische organisatiedoelen. Vitaliteit is dus niet zomaar ‘een projectje dat HR er wel even bij doet’.” Door de focus te verleggen van sturen op verzuim naar inzetten op vitaliteit, richt een organisatie zich op alle medewerkers en niet alleen op die 5-10% zieken. “Bij Habilis helpen wij onze klanten, op een manier die bij hen past, om deze omslag te maken.”

Durf te vragen hoe iemand zich voelt

“Veel leidinggevenden zijn het niet gewend om met hun medewerkers te praten over hoe ze zich voelen. Wat ze nodig hebben om gezond en gelukkig aan het werk te blijven. Of er maximaal gebruik wordt gemaakt van iemands talenten. Of er een goede work-life balans is. Allemaal zaken die van invloed zijn op hoe vitaal iemand zich voelt. Als jij bijvoorbeeld met je leidinggevende kan afspreken dat je ’s ochtends een uurtje later begint, zodat je je hoogbejaarde moeder uit bed kan helpen, en ’s avonds dat uurtje inhaalt, dan kan dat veel stress voorkomen. Stress die op den duur misschien tot uitval leidt. Als je weet wat er in iemands leven speelt of waar iemand mee worstelt, dan kun je daar op inspelen en voorkom je verzuim.”

Vitaliteit als business prioriteit

Aandacht voor vitaliteit levert al snel een verhoging van 5% in productiviteit op (bron: World Economic Forum). En het laat ook een daling van 15% zien van kort en lang verzuim (bron: MKB Service Desk). Habilis Wellbeing at work helpt organisaties met een integrale benadering van vitaliteit en het borgen daarvan. “Wij kijken altijd over meerdere assen naar een organisatie. Als je kiest voor vitaliteit, moet dat bij al je organisatiebeslissingen meewegen. Je kunt niet roepen dat je een vitale organisatie bent en vervolgens je medewerkers van 60+ verplichten extra nachtdiensten te draaien. Dat moet je dan anders gaan regelen.”

Voorkom vereenzaming in Coronatijd

Veel werknemers werken de laatste maanden noodgedwongen thuis. Het ontbreken van dagelijkse sociale contacten met collega’s komt de vitaliteit niet ten goede. Maaike ziet vooral een risico ontstaan bij werknemers die alleen zijn en buiten hun collega’s weinig sociale contacten hebben . “Deze groep kan totaal vereenzamen nu ze een van de belangrijke pijlers van vitaliteit (verbinding met anderen) moeten ontberen. Zorg er dus voor dat je als HR-manager of leidinggevende deze medewerkers regelmatig belt, met de simpele vraag ‘hoe gaat het met je, red je het allemaal nog in je uppie?’ Bij een van onze klanten is er nu zelfs een mentale hulplijn geopend, waar medewerkers 24/7 met een psycholoog kunnen bellen, over wat dan ook. Een soort kindertelefoon, maar dan voor volwassenen. Alles om te voorkomen dat mensen uitvallen met stressklachten of een burn-out”

Grotere betrokkenheid

Maaike geeft aan ook mooie dingen te zien ontstaan in de coronacrisis. “Veel thuiswerkers beginnen de week bijvoorbeeld met een gezamenlijke (digitale) weekstart. Ik hoor van klanten dat hierdoor de betrokkenheid groter is geworden. Vragen als: ‘hoe gaat het met je’, ‘ben je gezond” of ‘hoe regel je het thuis’ zijn plotseling heel normaal geworden. Daardoor ontstaat er meer verbinding met elkaar.” Recent onderzoek laat ook zien dat 57% van de werknemers aangeeft meer begrip voor elkaar te hebben sinds de coronacrisis (bron: TNO 2020).

Een goede investering

Investeren in vitaliteit verdient zichzelf altijd ruimschoots terug. Elke euro die een werkgever besteedt aan de vitaliteit van een medewerker, levert 3 euro aan kostenbesparing op de ziekteverzuimkosten (bron: Medisch Contact). Niet alleen voor de grote organisaties, maar ook voor het MKB, weet Maaike uit ervaring. “Het gemiddeld verzuim in het MBK is 3 %. Zit een bedrijf daarboven dan heeft dit vaak te maken met cultuur, gedrag, verkeerd ingerichte processen of een onvoldoende functionerende arbodienst. Hier liggen kansen om te gaan sturen op het welzijn van medewerkers in het algemeen. Wij bieden een Vitaliteitsscan aan om het verbeterpotentieel in de organisatie in kaart te brengen. Dit is een mooi startpunt om daarna een maatwerk vitaliteitsplan met de klant te maken”.

Auteur: Dianne Huijskens

Meer informatie over HABILIS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!