“We moeten SIDN scherp houden”

  • Technologie

De Vereniging van Registrars (VvR) vertegenwoordigt de belangen van registrars richting SIDN. Onlangs trad Flip Keijzer af als voorzitter van het bestuur. Zijn plaats wordt ingenomen door Martijn Kamphuis. “Dat er flinke uitdagingen zijn, maakt het juist leuk.”

“We moeten SIDN scherp houden”

Foto: Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN, bedankt Flip Keijzer tijdens SIDN Connect 2017

Flip, wat is er veranderd in de tijd dat je voorzitter was?

Flip: “De beginjaren van de VvR kenmerkten zich door veel strijd. We zochten vooral de confrontatie op. De laatste vier jaar zijn we steeds meer gaan samenwerken met SIDN. Daardoor begrijpen we elkaar beter. SIDN is hiermee toegankelijker geworden en zet minder de hakken in het zand. Natuurlijk zijn er nog steeds onderwerpen waarover we het grondig oneens zijn. We zijn allereerst gaan samenwerken op onderwerpen waar we elkaar wel vinden. Als je die zaken succesvol weet aan te pakken, dan kun je de moeilijke dossiers daarna veel constructiever oppakken.”

Welke dossiers hebben jullie samen met SIDN opgepakt?

Flip: “Het beste voorbeeld van samenwerking is het incentive-programma dat we hebben opgezet, de Registrar Scorecard. Daar zijn we echt samen opgetrokken. Een ander onderwerp is de kwaliteit van de zonefile-updates en de communicatie hierover door SIDN. Dit is voor veel van onze leden belangrijk. Met onze bijdrage heeft SIDN daarin veel verbeterd.”

Als je terugkijkt op de afgelopen 4 jaar, waar ben je dan trots op?

Flip: “Ik ben trots op de relatie met de achterban. Die is de laatste jaren flink verbeterd. Verder ben ik heel tevreden over het incentiveprogramma, de Registrar Scorecard. Sinds de start van de DNSSEC incentive in 2012, die nu is opgenomen in de Registrar Scorecard is zo’n 4,3 miljoen euro teruggestroomd naar de registrars.”

Martijn: “Het incentiveprogramma is een succes voor beide partijen. De kwaliteit van de .nl-zone stijgt en de registrars worden er financieel beter van. Vanwege het succes hebben we SIDN verzocht om het budget voor het programma te verhogen. Dit gaan ze opvolgen.”

Wat ging minder goed?

Flip: “Ondanks de goede intenties aan beide kanten bleek de relatie soms nog broos. Zo heeft SIDN ons een aantal keren pas laat meegenomen in de besluitvorming. Vooral bij de oprichting van het SIDN fonds. Dat doet prachtig werk, maar wij vinden het geen taak van SIDN om zo’n fonds te bekostigen. Hetzelfde geldt voor de overname van Connectis. Dat zorgde in de registrarwereld voor veel tumult. Ook hier zijn we vrij laat in het traject geïnformeerd, en slechts in globale lijnen. Hoewel SIDN ons niet diepgaand kon informeren door geheimhoudingsverplichtingen in die overname, is het niet het beste voorbeeld van goede samenwerking. Veel liever zouden we dan betrokken zijn bij de fundamentele vraag of SIDN op deze wijze moet investeren in commerciële bedrijven.”

Waarom is Martijn de ideale opvolger?

Flip: “Martijn zit al jaren in het bestuur van de VvR, dus hij kent het klappen van de zweep. Hij is iemand die altijd zoekt naar samenwerking, naar gedeelde belangen. Tegelijkertijd is hij niet bang om de confrontatie aan te gaan. En ten slotte is hij een man van zijn woord.”

Martijn: “Ik ken de hostingwereld goed, ik ken de dossiers die spelen en ik weet hoe de relatie met SIDN in elkaar zit. En ik kon de afgelopen jaren over de schouder van Flip meekijken. Daardoor voelt het voor mij niet als een grote stap. En wat Flip zegt klopt: ik zal kritisch zijn als het moet en constructief waar het kan.”

Wat worden de uitdagingen voor de nieuwe voorzitter?

Martijn: “Dat zijn er 3. Allereerst het contact met onze achterban. Het registrarveld is fragmentarisch. Er zijn enkele grote partijen en veel kleine. De laatste jaren waren er heel wat overnames en een deel van de kleine registrars is gaan resellen. Het verschil tussen kleine en grote partijen is daardoor gegroeid. Dat maakt het moeilijker om belangen af te wegen. Een tweede uitdaging is de kwaliteit van de dienstverlening op .nl. Die is nu erg goed. En juist dan mag je niet verslappen. We moeten SIDN scherp houden om hun service te blijven verbeteren. De derde en grootste uitdaging is het prijsbeleid. Op dat gebied heeft SIDN een compleet andere visie dan wij. Zij willen hun dienstverlening verbreden en zich niet meer alleen op .nl richten. Vanuit een bedrijfsmatig oogpunt begrijp ik dat, maar SIDN is geen commercieel bedrijf; ze zijn opgericht voor één specifiek doel: de .nl-zone zo goed mogelijk managen. De new business-activiteiten kosten SIDN veel geld. Maar 99% van de inkomsten komen via de registrars. Wij vinden dat de winst van SIDN, zoveel mogelijk moet terugvloeien naar de registrars. Dat kan misschien met andere activiteiten. Als ze maar veel dichter bij .nl liggen dan bijvoorbeeld het SIDN fonds en Connectis.”

Hoe positief ben je over de toekomst?

Martijn: “Dat er flinke uitdagingen zijn, maakt het juist leuk. Onder de leiding van Flip is er de laatste jaren een stevige basis neergezet. Hier wil ik op verder bouwen. Ik denk dat we op alle dossiers stappen kunnen maken. Ook als het gaat om het prijsbeleid. Daar hebben we onlangs een advies over ingediend. En er is een opening om nader tot elkaar te komen. We blijven zoeken naar een gulden middenweg.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!