Weener XL gelooft in kracht van gesubsidieerde arbeid

  • Arbeidsmarkt

Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, kijkt tevreden terug op 2018: het aantal mensen in de bijstand nam met ruim acht procent af. Directeur Sjoerd van ’t Erve wijdt de daling mede aan de loonkostensubsidie waar het werk- en ontwikkelbedrijf gebruik van maakt. “Natuurlijk is er ook meer aanbod in werk gekomen.”

Weener XL gelooft in kracht van gesubsidieerde arbeid

 Een stad van netwerken, zo omschrijft Van ’t Erve Den Bosch. “We doen zaken met ruim 350 bedrijven. Zij weten uit ervaring dat we nog veel meer bieden dan alleen mankracht voor de groenvoorziening en de schoonmaakindustrie.”

Meedoen in de samenleving

Net zoals alle mensen in de bijstand en beschut vanuit de Participatiewet, wordt iedereen die onder de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening valt, ook door het bedrijf begeleidt naar passend werk. Het bedrijf streeft ernaar zoveel mogelijk mensen mee te laten draaien in de samenleving of dat nu met een sneltreinvaart gebeurt of met kleine stapjes. Werken staat voorop en waar nodig helpt Weener XL mensen op weg met taalonderwijs en sollicitatietraining.

Eigen kracht

Het bedrijf geeft aan eerder en scherper dan anderen in te zetten op werk op basis van loonkostensubsidie. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor werkgevers die een werkzoekende vanuit de participatiewet in dienst nemen. De werkzoekende heeft zo de kans om werkervaring, vakkennis en vaardigheden op te doen. Het leer-werkbedrijf is overtuigd van de kracht van gesubsidieerde arbeid voor degenen die dit nodig hebben. ''Wij lopen voorop in Nederland als het om deze subsidie gaat. Dit komt omdat we beleid, budget en uitvoering onder een dak hebben.''

Bemiddelen tussen werknemer en werkgever

“Een groot deel van onze rol bestaat uit bemiddelen tussen werknemer en werkgever. Het merendeel van de werknemers gaat na een aantal maanden alsnog op eigen kracht aan de slag bij een werkgever.” Wanneer iemand behoefte blijft houden aan een stukje ondersteuning bij het doorstromen naar een werkgever, dan loopt de subsidie gewoon door. Voor de werkgever geldt op zo’n moment een no-riskpolis. Meer over subsidiemogelijkheden

Weener XL

Jobcoaching en begeleiding

Weener XL denkt ook mee over de inrichting van werkprocessen zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter mee kunnen draaien. “Daar voegen we veel expertise toe, want we vervullen zelf ook de rol van werkgever. Of iemand nu bij ons of bij een ander op de payroll staat, dat maakt niet uit. Wat telt, is de ondersteuning door jobcoaching en begeleiding. Zodat mensen van jong tot oud de mogelijkheid krijgen om goed aan de slag te gaan.”

Werkgeverservicepunt Noordoost-Brabant

Van 't Erve: ''Samen met andere partijen in onze regio waaronder gemeenten, SW-bedrijven en UWV werken we samen in een werkgeverservicepunt. Op deze wijze bundelen we onze krachten en pakken het arbeidsvraagstuk samen op. Dit doen wij onder de noemer Werkgeverservicepunt Noordoost-Brabant.''

Maatschappelijk ondernemen onder de aandacht

''Ook zijn we actief betrokken bij verschillende platformclubs zoals Aantwerk. Samen met IBN en WSD brengen we maatschappelijk ondernemen onder de aandacht van ondernemers. Veel bedrijven hebben de ambitie om sociaal en ondernemen te combineren. Met dit platform bieden wij ze een start. We zijn er van overtuigd dat iedereen talent heeft en van betekenis wil zijn. En daar dragen wij graag aan bij. We zijn eigenlijk een sociale dienst, werkgever en commerciële organisatie ineen. Het is een unieke combinatie die het goed doet. Samen met onderwijs en bedrijfsleven zetten wij ons in en bouwen we aan een inclusieve samenleving.''

Meer informatie over WEENER XL :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!