‘West-Brabant heeft de ambitie om nog een tandje bij te zetten’

  • Regionale ontwikkeling

De Nederlandse economie draait weer op volle toeren en dat is ook merkbaar in de regio West-Brabant. ‘Met een Bruto Regionaal Product van ruim 24 miljard euro, meer dan 36.000 bedrijven en zo’n 325.000 arbeidsplaatsen doet West-Brabant het prima. We behoren nog altijd tot de economische topregio’s van Nederland’, zegt Boaz Adank, wethouder Economische Zaken van de gemeente Breda en bestuurder van Regio West-Brabant.

‘West-Brabant heeft de ambitie om nog een tandje bij te zetten’

Foto: Boaz Adank, bestuurder van Regio West-Brabant

 ‘We lopen weliswaar iets achter op de regio Eindhoven en de Randstad, maar hebben zeker de ambitie om in de komende jaren nog een tandje bij te zetten.’

Regio West-Brabant

Regio West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten in West-Brabant en het Zeeuwse Tholen. Deze gemeenten hebben de gezamenlijke ambitie om de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Om deze ambities te realiseren is als basis de Strategische Agenda West-Brabant opgesteld. Deze is in nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen tot stand gekomen.

Kansrijk mkb

Adank geeft aan dat Regio West-Brabant werkt aan een herijking van de topsectoren in de regio. ‘De focus ligt nog altijd sterk op biobased economy, maintenance en logistiek. Maar daar hebben wij Kansrijk mkb als vierde topsector aan toegevoegd.’ Volgens de bestuurder is daar heel bewust voor gekozen. ‘Samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN hebben we ook het ‘Groei mkb-programma West-Brabant’ opgezet. Dit programma is erop gericht om mkb-bedrijven in de regio te ondersteunen bij hun groeiambities. Deze regio telt honderden mooie en innovatieve mkb-bedrijven. Het mkb is bovendien de motor van onze economie. We willen met elkaar inzetten op een toekomst met duurzame werkgelegenheid voor onze totale beroepsbevolking. Verder is het een uitdaging om een baan te vinden voor de vele mensen die nu nog in de bijstand zitten.

Gunstige arbeidsmarkt

Hij benadrukt dat West-Brabant voor het bedrijfsleven een gunstige arbeidsmarkt te bieden heeft. ‘Er zijn voldoende arbeidskrachten beschikbaar voor nieuwe bedrijven die zich in West-Brabant willen vestigen. Daarnaast zijn we in de Economic Board West-Brabant  samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen continu bezig om te kijken hoe we het structurele groeivermogen van de West-Brabantse economie verder kunnen versterken.’

Gezonde en dynamische economie

Adank heeft ook hoge verwachtingen van de Brabant Startup Alliance, die later dit jaar van start gaat. In dit programma krijgen startups met een innovatief idee speciale begeleiding om te proberen om hun ambities te verwezenlijken. ‘De komende maanden kunnen ondernemers terecht bij Starterslift, maar daarna neemt de Brabant Startup Alliance deze taak over. Dat is een goede zaak, want het is belangrijk voor de economie in deze regio dat we talentvolle ondernemers met innovatieve ideeën ondersteunen. Zij zorgen immers voor banen en dragen daarnaast bij aan een gezonde en dynamische economie.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!