Wetenschappelijk directeur Dinalog slaat brug tussen wetenschap en bedrijfsleven

  • Logistiek & Vervoer

Albert Veenstra, de nieuwe wetenschappelijk directeur van Dinalog, spreekt de taal van het bedrijfsleven en het MKB in het bijzonder: vlot, ondernemend en begrijpelijk.

Wetenschappelijk directeur Dinalog slaat brug tussen wetenschap en bedrijfsleven

Tegelijkertijd staat hij als hoogleraar logistiek met één been in de wetenschap. Zijn missie is om de wetenschap en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en van elkaar te laten profiteren.

Verbinder wetenschap en bedrijven

Albert Veenstra: “Wetenschap en bedrijfsleven zijn vaak twee gescheiden werelden. Ze kunnen meer voor elkaar betekenen dan ze op het eerste gezicht zelf denken. Een brug slaan tussen deze twee werelden; dat is mijn missie. De wisselwerking tussen de twee werelden is vruchtbaar. Zeker omdat concrete en complexe vraagstukken uit het bedrijfsleven richting kunnen geven aan het academisch onderzoek.”

“Innoveren hoef je niet alleen te doen”

“In veel andere sectoren is die wisselwerking tussen de academische wereld en de wereld van ondernemers er al. Bijvoorbeeld omdat er van oudsher veel aandacht is besteed aan research en development. In de logistiek is die traditie er niet. Wat het extra moeilijk maakt, is dat de branche versnipperd is georganiseerd, met meer dan vijftig brancheverenigingen.”

Het ontmoedigt Veenstra niet. Integendeel. Juist hier ligt de toegevoegde waarde van Dinalog, dat innovatie in de logistieke keten stimuleert, met samenwerking als sleutelwoord. Innovatie, mét en voor bedrijven.


Budget voor innovatie beschikbaar

“Bij Dinalog hebben we ervaring met onderzoek om antwoord te vinden op complexe vraagstukken. Ook kennen we de resultaten uit andere branches. Bovendien is er financiering beschikbaar om bedrijven te helpen met bedrijfsoverstijgende vraagstukken, zoals het zuiniger gaan rijden of de overstap naar synchromodaliteit waarbij je aan de logistieke dienstverlener overlaat welk type modaliteit hij kiest voor het vervoeren van lading. Innoveren hoef je niet alleen te doen.”

Logistieke vraagstukken delen

Voorheen kwamen de projectvoorstellen toch regelmatig vanuit Dinalog of universiteiten, die bedrijven of consortia aanspoorden om deel te nemen. Dat gebeurt nog, maar steeds vaker draait Dinalog het om en vraagt bedrijven om de vraagstukken waar ze mee zitten te delen. “Het is niet alleen innovatie voor, maar vooral mét bedrijven. De vragen die vanuit het bedrijfsleven komen, geven richting aan het academisch onderzoek. Het Da Vinci project heeft al bewezen hoe vruchtbaar verbindende activiteiten als seminars en afstudeerprojecten zijn om de kloof tussen bedrijfsleven en de wetenschap te dichten. ”

Sociale innovatie in logistiek

Een van de thema´s die binnen de logistieke keten speelt, is het vraagstuk van sociale innovatie. Albert Veenstra: “Het gaat om het kleiner maken van de kloof op de logistieke arbeidsmarkt, met aan de ene kant een grote groep relatief laagopgeleide medewerkers zoals vrachtwagenchauffeurs en warehousemedewerkers en aan de andere kant de groep hoogopgeleide projectmanagers. Om als bedrijf te overleven, is het zinvol om te onderzoeken hoe je de arbeidsmarkt kunt beïnvloeden waardoor bijvoorbeeld doorstroming vanzelfsprekender wordt. De kennis die daar al mee is opgedaan bij projecten in andere sectoren is daarbij goed inzetbaar.”

Wetenschap in dienst van logistieke keten

De nieuwe wetenschappelijk directeur zit bij Dinalog op zijn plaats. Onderdeel van zijn functie van 4,5 dag is een leerstoel bij de TU Eindhoven. “Ik heb een aanstelling als hoogleraar international trade facilitation and logistics. Wat ik op academisch niveau doe, is in dienst van mijn activiteiten bij Dinalog. Om bedrijven in de logistieke keten te helpen met innovatie helpt het enorm om met een been in de wetenschappelijke wereld te staan en dezelfde taal te spreken.”

Auteur: Hennie van de Kar

Meer informatie over TKI Dinalog:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!