‘Wij willen bijdragen aan het woonplezier van onze klanten’

  • Regionale ontwikkeling

De veranderende samenleving heeft ook gevolgen voor de woonsituatie van mensen. Deze veranderingen dwingen woningcorporaties om nieuwe keuzes voor de toekomst te maken. Wooningstichting de Zaligheden (WSZ) in Eersel presenteerde daarom onlangs haar nieuwe ondernemingsplan. ‘Vooral de samenwerking met huurders, gemeenten, zorgpartijen, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties wordt in de komende jaren steeds belangrijker’, stelt directeur Chris Theuws van WSZ.

‘Wij willen bijdragen aan het woonplezier van onze klanten’

Het werkgebied van WSZ strekt zich uit over de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. ‘Verspreid over 19 kerkdorpen in deze gemeenten hebben wij ruim 3.500 woningen’, zegt Chris Theuws. Hij geeft aan dat de woningstichting haar klanten niet alleen een huis, maar vooral een thuis wil bieden. ‘Waar het voorheen ging om het beschikbaar stellen van huisvesting, staat nu het bieden van een ‘thuis’ aan onze klanten centraal. Daarbij gaat het niet persé om stenen, maar meer om of mensen zich op hun gemak voelen in hun woonomgeving. Het gaat vooral om het bieden van een thuis in leefbare wijken, met toegang tot voorzieningen en zorg. We zijn van oudsher een vastgoedonderneming, maar transformeren op dit moment steeds meer naar een woononderneming.’

Nieuwe kernwaarden

Daarbij horen volgens Theuws ook nieuwe kernwaarden. ‘De klant staat bij ons centraal. Het gaat om wonen en niet om de woning. Wij dragen als woningstichting bij aan het woonplezier van onze klanten. Wij zijn aanspreekbaar en verbinden ons met onze omgeving van huurders, gemeenten en andere belanghouders.’ WSZ richt zich vooral op mensen met een lager inkomen, die recht hebben op een sociale huurwoning. ‘Maar ook woningzoekenden met een laag middeninkomen wijzen wij niet de deur. Zolang zij zich in ons werkgebied niet of moeilijk op de koopwoningmarkt of particuliere huurmarkt kunnen redden, is het inherent aan onze missie dat wij ook voor hen aandacht hebben. Uit onderzoeken blijkt bovendien dat de doelgroep van de woningstichting in de komende jaren alleen maar groter gaat worden. De komende twintig jaar verwachten wij in deze regio een toename van het aantal huishoudens dat is aangewezen op een sociale huurwoning. Dat betekent ook dat er meer sociale huurwoningen moeten bijkomen. Daarom hebben wij ambitieuze plannen. Voor 2030 willen wij 450 woningen bijbouwen. Het gaat daarbij om goedkope woningen, die ook betaalbaar zijn voor huishoudens met lage inkomens.’

Geschikte woonoplossing

Tegelijkertijd streeft WSZ naar gemengde, leefbare buurten waarmee mensen zich verbonden voelen. Theuws: ‘We streven naar buurten waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen dankzij een geschikte woonoplossing binnen een vertrouwde omgeving. Daarom werken we samen met zorg- en welzijnspartijen, gemeenten en bewoners aan nieuwe oplossingen. Daarbij kan het zowel gaan om zaken als begeleiding of de aanwezigheid van voorzieningen. Verder bouwen we verder aan een netwerk van partners om snel te kunnen reageren en door te kunnen pakken bij zaken als verwaarlozing, vereenzaming en overlast. We gaan ook op bezoek bij onze huurders, omdat we graag willen weten wat zij van ons vinden én we veel waarde hechten aan persoonlijk contact. Wat vinden onze huurders belangrijk? Waar zijn zij tevreden over? Wat doen we niet goed? Dat vinden wij belangrijk, want we willen dicht bij onze huurders staan.’

Meer informatie over WONINGSTICHTING DE ZALIGHEDEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!