WTC·E op zoek naar nieuwe broedplaats voor bedrijvigheid

  • Zakelijke dienstverlening

Het World Trade Center Eindhoven (WTC·E) biedt ondernemers al meer dan 35 jaar een bovenregionaal netwerk, waar zij elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en zakelijke contacten verder kunnen uitbouwen. WTC·E heeft de ambitie om in de toekomst opnieuw een

WTC·E op zoek naar nieuwe broedplaats voor bedrijvigheid

Foto: Introductie van Freddie en Chayenne Muller, Mullerafbouwgroep tijdens de Zakensociëteitbijeenkomst “Jan Timmer, Die man van Philips”

‘Ondanks alle digitale media, blijft ook fysiek netwerken belangrijk voor ondernemers’, stelt Lianne van den Boogaard, directeur van WTC·E. ‘Wij zijn aangesloten bij de World Trade Centers Association (WTCA). Daardoor hebben wij als WTC·E toegang tot een wereldwijd netwerk met 750.000 organisaties en bedrijven. Andersom brengt WTC Eindhoven de regio actief onder de aandacht bij WTCA om de internationale positie te versterken.’

Verbindingen leggen

Het WTC Eindhoven telt inmiddels vier poten: het executive netwerk WTC·E Zakensociëteit, WTC·E Young Professionals voor de jonge ondernemende professional, WTC·E  Familiebedrijven en het WTC·E MKB business platform Internationals. Van den Boogaard: ‘De WTC·E Zakensociëteit wil het leggen van verbindingen tussen ondernemers op allerlei manieren stimuleren. Tijdens connect sessies, rondetafel ontmoetingen met lunch of diner, excursies en andere bijeenkomsten die geheel worden verzorgd, krijgen ondernemers volop gelegenheid om het eigen netwerk uit te breiden en uit te bouwen.’

Stimuleren van internationaal zakendoen

Voor ondernemende professionals tot 40 jaar is er WTC·E Young Professionals. Dit netwerk heeft als doel jonge en ambitieuze ondernemers met elkaar en met andere partijen in contact te brengen en hen de kans te bieden om van elkaar te leren. In WTC·E Familiebedrijven ontmoeten verschillende generaties van familiebedrijven elkaar en kunnen zij specifieke kennis over bijvoorbeeld bedrijfsoverdrachten met elkaar delen. Bij het WTC·E MKB business platform Internationals ligt de focus met name op het stimuleren van internationaal zakendoen voor bedrijven uit de sectoren industrie, bouw, handel, export en logistiek. ‘Voor deze MKB-bedrijven houden we onder meer masterclasses en thematische bijeenkomsten over zakendoen met bepaalde landen en gaan we met business groepen over de grens om contacten te leggen met buitenlandse bedrijven, dit in samenwerking met andere WTCs. Dat alles met als doel om het internationaal ondernemen te stimuleren.’

Eigen gebouw

Een belangrijke ambitie voor de komende jaren is volgens Van den Boogaard een WTC·E gebouw. 'Een showcase voor de Brainport regio waar internationale ontvangsten plaatsvinden, een hotspot voor bedrijvigheid met flexplekken, kantoor- en ontmoetingsruimtes. Daar zijn we nu serieus naar op zoek. Dit moet dan een broedplaats worden voor nieuwe initiatieven om internationaal zakendoen en internationale bedrijvigheid te stimuleren.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over World Trade Center Eindhoven - Zakensociëteit:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!