“Zorg voor tijdige kennisoverdracht binnen meester-leerling systeem in de techniek”

  • Arbeidsmarkt

Op de werkvloer bij Bekkers Metaalspuitwerken is van automatisering geen sprake. “Iedere behandeling is uniek. Dat vraagt om vakmanschap.” Het bedrijf uit Geffen ziet graag meer instroom vanuit het onderwijs: “Moderne technologie heeft echte techniek minder zichtbaar gemaakt voor jongeren.”

“Zorg voor tijdige kennisoverdracht binnen meester-leerling systeem in de techniek”

De anonimiteit van de wereld van techniek is volgens directeur Rob Didden mede de oorzaak van een lage instroom van jongeren. “Welvaart heeft ons een stuk minder zelfredzaam gemaakt. Dat heeft natuurlijk zijn voordelen, maar het heeft er ook voor gezorgd dat interesse in handvaardigheden niet snel wordt gewekt. Anonimiteit van het lassen maakt dat jongeren zich minder snel een beeld vormen van dit beroepenveld.” Het is precies de reden dat Didden en zijn medewerkers de mogelijkheden van werken in de techniek promoten op informatieavonden van bijvoorbeeld een ROC. “Daar zie je dat jongeren meer gevoel hebben bij een opleiding in de richting van beveiliging, of cosmetica.”

Herstellen en vernieuwen

Het bedrijf uit Geffen, dat versleten machineonderdelen herstelt en vernieuwt, weet met behulp van thermisch spuiten alle soorten metaal, legeringen en kunststoffen te behandelen. Medewerkers passen de techniek toe voor preventief onderhoud, voor reparatie van gebruikte onderdelen en voor het verduurzamen van nieuwe onderdelen.

Pensioen

Medewerkers van Bekkers Metaalspuitwerken werken gemiddeld dertig tot veertig jaar voor het bedrijf. “Dat is bijzonder”, weet ook Didden. “Mensen krijgen hier alle mogelijkheden zoals je dat vaker ziet bij een kleinschalig productiebedrijf.” Toch moet ook hij over enkele jaren afscheid nemen van medewerkers met vele jaren trouwe dienst, zodra zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Didden pleit daarom voor een meester-leerling systeem.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V.

Meester-leerling

In dat systeem brengt de medewerker die over jarenlange ervaring beschikt, zijn kennis over op een nieuwe binnenkomer. Het is een constructie waarbij nieuwkomers bij verschillende bedrijven in dezelfde sector een kijkje kunnen nemen door te circuleren. Een dergelijk systeem vraagt om enige organisatorische daadkracht, weet ook Didden. Het meeste heil ziet hij dan ook in bedrijven die hiervoor de koppen bij elkaar steken. “Op landelijk en provinciaal niveau laat de overheid het wel heel erg liggen. Als bedrijfsleven moeten we zelf de handen ineenslaan om mensen te om- en bijscholen.”

Verschillende type bewerkingen

De medewerkers van Bekkers Metaalspuitwerken zijn grotendeels gespecialiseerd in conventionele verspaningstechnieken, enkelen van hen hebben zich toegelegd op het ambacht van thermisch spuiten. Op dit moment laten ze een leerling in het kader van een snuffelstage zien wat het vak inhoudt. Razend enthousiast is hij, want de jongen wil graag ‘draaier’ worden, wat betekent dat hij producten aan de draaibank gaat bewerken. Het is een bewerking die volgens Didden in het onderwijs nauwelijks aan bod komt. “Daar is niet voldoende tijd om telkens met andere types bewerkingen kennis te maken.” Die tijd wordt bij Bekkers Metaalspuitwerken wel gevonden. “We wijzen een collega aan die mensen vervolgens begeleidt. We willen dat iemand zo goed mogelijk in een discipline thuis raakt.”

Begeleiden

Met het meester- leerling systeem moet voldoende ruimte ontstaan voor het begeleiden van jonge mensen die in de technische sector aan de slag willen. “Zo kunnen we voorkomen dat kennis verloren gaat. Ik kan me voorstellen dat een medewerker wiens pensioen in zicht is, een aantal uur per week tijd steekt in de begeleiding van nieuwe mensen.”

Potentieel

Die nieuwe mensen moeten er dan wel zijn. Didden kijkt ook naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of asielzoekers. Hij ziet een groot potentieel aan arbeidskrachten, maar asielzoekers met nog geen verblijfsvergunning kunnen niet bij hem en andere bedrijven in de techniek aan de slag. “Gedurende lange tijd worden deze mensen aan het lijntje gehouden. Daar is uiteindelijk niemand mee geholpen, dat vind ik jammer.”

Flexibiliteit

Wie de wil heeft om te werken en over voldoende capaciteit beschikt, krijgt in Geffen de kans om aan de slag te gaan. Zo komt het dat onlangs iemand met een achtergrond in de grafische sector zich nu medewerker van Bekkers Metaalspuitwerken mag noemen. Het gevoel in Bekkers een familiebedrijf gevonden te hebben, was wat deze jongen zo aansprak. “We zijn inderdaad een klein, compact bedrijf. Niemand wordt hier als nummer behandeld.” Hij ziet graag dat mensen meerdere disciplines beheersen. Dat leidt volgens hem tot meer flexibiliteit bij ziekte en uitval, maar maakt het werk ook interessanter. “De kennis die je op deze manier opdoet, beperkt zich dan niet tot één type bewerking.”

Auteur: Carline Klijn – van Best

Meer informatie over BEKKERS METAALSPUITWERKEN B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!