10-puntenplan om toerisme en recreatie te bevorderen

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: MKB Zeeland

Ondernemers, de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) en organisaties die samenwerken in Gastvrij Nederland, lanceren een 10-puntenplan om gezamenlijk toerisme en recreatie te bevorderen.

Want met 400.000 banen en 37 miljard euro omzet, is de vrijetijdssector van significant belang voor de nationale en lokale economie.

De vrijetijdssector speelt een stevige en groeiende rol in de aantrekkingskracht van gemeenten.
De grote diversiteit van bedrijven moet daarom beter betrokken worden bij nieuwe initiatieven in het ruimtelijke domein van het stedelijk- en landelijk gebied.
Het 10-puntenplan gaat in op beleidsterreinen als ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, economie en cultuur, sociale zaken, waterbeleid en natuur.

Veel gemeenten hebben of krijgen te maken met krimp.
Toeristische en recreatieve voorzieningen kunnen een belangrijke economische drager vormen voor de gewenste woon- en verblijfskwaliteit.
De vrijetijdssector heeft daarom belang bij (investerings)ruimte voor de kwaliteit van stad en landelijk gebied.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!