12 grootste ondernemingen Wageningen willen betere bereikbaarheid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: W12

Vandaag hebben de CEO’s van 12 van de grootste ondernemingen van Wageningen uit de kennisintensieve sector hun handtekeningen gezet onder een communiqué om de bereikbaarheid van Wageningen op korte termijn aan te pakken.

12 grootste ondernemingen Wageningen willen betere bereikbaarheid

Op dit moment buigen de gemeente Wageningen en de provincie Gelderland zich over verschillende alternatieve plannen om de bereikbaarheid te verbeteren. Een verlegging van de toegang tot Wageningen of het aanleggen van een tweede in- en uitvalsroute sluit het best aan op de randvoorwaarden van de W12. De W12 wil graag samen met de gemeente en provincie bekijken hoe een nieuwe weg goed landschappelijk ingepast en met zo min mogelijk overlast voor omwonenden gerealiseerd kan worden. Wethouder Han Termaat heeft het communiqué ontvangen op de eerste bijeenkomst van de W12.

W12

De W12 bestaat uit Wageningen UR, FrieslandCampina, NIOO-KNAW, StoasVilentum, Meteogroup, Menzis, Keygene, Noldus, BLGG-AgroXpertus, AgruniekRijnvallei, RijnIJssel en het Wagenings Ondernemers Contact. De W12 vertegenwoordigen ruim 8.000 arbeidsplaatsen en meer dan 20.000 belanghebbenden, zoals toeleveranciers en studenten. De gezamenlijke omzetten en budgetten bedragen meer dan een miljard euro.

De W12 draagt met een gemeenschappelijke bijdrage van bijna 3 miljoen WOZ bij aan het budget van de gemeente Wageningen. De W12 zal halfjaarlijks bijeenkomen om te spreken over ondermeer gemeenschappelijke belangen als vestigingsklimaat en het acquireren van nieuwe ondernemingen/organisaties, citymaketing van Wageningen, regionale samenwerking/aansluiting bij Food Valley en voorzieningenniveau.

Bereikbaarheid essentieel

Goede bereikbaarheid is essentieel om nieuwe ondernemingen in Wageningen aan te trekken en bestaande ondernemingen te behouden. Het probleem van de bereikbaarheid is momenteel het grootst rondom de Campus in de ochtend- en avondspits. Bekeken vanuit een prettig woon-, vestigings en ondernemersklimaat ziet de W12 graag dat de plannen van aanpak voor de bereikbaarheid aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

  • Duurzame, toekomstbestendige aanpak van de verkeersproblematiek, teneinde Campus, Agro Science & Business Park, Nudeterreinen én Havengebied extern en intern per auto, OV of fiets goed en veilig toegankelijk te maken
  • Versterking van de bereikbaarheid tussen de bedrijven(terreinen) in Wageningen
  • Mogelijkheid tot uitbreiding in verband met toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen
  • Kosteneffectieve infrastructurele investeringen
  • Geen nadelige gevolgen voor bereik van de binnenstad
  • Met meerwaarde voor mens en milieu
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!