147 miljoen voor energiezuinige technieken in 2018

  • Innovatie & MVO
  • Bron: RVO

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen ook dit jaar weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het totaalbudget voor 2018 bedraagt € 147 miljoen.

147 miljoen voor energiezuinige technieken in 2018

Om in aanmerking te komen voor de EIA dient een ondernemer gebruik te maken van een energiebesparingstechniek die vermeldt staat op de zogeheten Energielijst. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast door de Minsteries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Dat gebeurt in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De actuele Energielijst geeft een impuls om energie te besparen en stimuleert daarmee duurzame economische groei. De EIA draagt daarmee bij aan de doelstelling uit het Energieakkoord om energie te besparen.

Energiebalancering

In de Energielijst 2018 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van voorgaande jaren. Een grote wijziging in de lijst is energiebalancering. Slimme systemen brengen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans. Door opslagcapaciteit en optimalisatie-software te combineren, kan duurzame energie tijdens pieken worden opgeslagen en later benut. Elektrische energie wordt bijvoorbeeld omgezet naar waterstof (Power to Gas) of naar warmte (Power to Heat). Duurzaam opgewekte energie kan daardoor ook lokaal worden ingezet in een slim energienetwerk.

Andere wijzigingen

Een andere opvallende wijziging op de Energielijst 2018 is de verruimde categorie transportmiddelen. Ook energiebesparing door de zeevaart komt nu in aanmerking. Nieuw is daarnaast de opname van een innovatieve conserveringstechnologie waarbij op lagere temperatuur wordt gewerkt.

Investeringskosten

Technieken die niet op de Energielijst staan, kunnen onder een generieke code aangemeld worden voor de EIA. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing. Ondernemers die investeren in technieken die op de Energielijst staan, kunnen tot 54,5 procent van de investeringskosten aftrekken.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!