15 miljoen extra voor Gelderse duurzame energieplannen

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Oost NV

Het succesvolle Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) heeft vijftien miljoen euro extra beschikbaar om te investeren in kansrijke initiatieven die de energietransitie in Gelderland stimuleren.

15 miljoen extra voor Gelderse duurzame energieplannen

Het betreft plannen voor het energiezuinig maken van huizen en bedrijven of het overschakelen van fossiele naar duurzame bronnen van energie. Het extra geld is door de Provincie Gelderland gestort. Fondsmanager PPM Oost heeft al een groot aantal kansrijke investeringsaanvragen voor duurzame energievoorziening ontvangen. IEG is opgericht en gefinancierd door de provincie Gelderland met Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) als fondsmanager.

PPM Oost-directeur Marius Prins constateert dat het extra overheidsgeld hard nodig is om de ontwikkeling van duurzame energie te stimuleren. “We zien dat in Gelderland steeds meer goede initiatieven voor duurzame energie worden ontplooid. Maar het is voor die bedrijven en ondernemers ontzettend lastig om de financiering rond te krijgen. Banken en marktpartijen werken graag met ons samen om de financiering van deze langlopende projecten goed op te zetten”, zegt Prins.

Jemy Pauwels, sector manager Cleantech Energy van PPM Oost vult aan: ‘We hebben nu concreet een tiental kansrijke investeringsvoorstellen liggen, die zonder het extra geld waarschijnlijk nooit van de grond zouden komen. De aanvullende storting in het Gelderse Energiefonds komt dan ook op een juist moment.”

Gelders Energieakkoord

De investering van de provincie Gelderland maakt onderdeel uit van het Gelders Energieakkoord (GEA). Bij dit grootschalige initiatief werken provincie, gemeenten, waterschappen, milieufederaties, energiebedrijven, netbeheerder en het bedrijfsleven samen aan de energietransitie in Gelderland.

Jan Jacob van Dijk, Gelders gedeputeerde voor energietransitie: “We maken met het Gelders Energieakkoord flinke stappen. Het aantal deelnemers groeit en we boeken duidelijk vooruitgang. Als we in 2050 in Gelderland net zo veel duurzame energie willen opwekken als we verbruiken, moeten we nu versnellen. Hiervoor willen we financiële ruimte bieden, partijen ondersteunen en verbinden en zelf het goede voorbeeld geven door nu extra financiële middelen aan IEG beschikbaar te stellen voor investeringen.”

Kansrijke initiatieven

De provincie stelde via het Innovatie- en Energiefonds Gelderland eerder 44 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in energieprojecten van Gelderse MKB’ers. PPM Oost heeft dat geld inmiddels grotendeels geïnvesteerd in kansrijke initiatieven. PPM Oost stimuleerde hiermee onder meer grootschalige investeringen in de bouw van biovergisters, verduurzamen van scholen en sportcomplexen, verhuur van zonnepanelen, realisatie van bio-energie centrales in Ede, bouw van diverse windturbines langs de A15 en aanleg van grootschalige zonne-energie-parken.

IEG

Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) richt zich op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden food, health, energie- en milieutechnologie. Daarnaast is het fonds bedoeld voor Nederlandse bedrijven met Gelderse projecten die een bijdrage leveren aan de uitrol van duurzame energievoorziening.

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!