16 SBIR-winnaars zoeken oplossingen voor verduurzamen voedselproductie

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Zestien ondernemers gaan een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het verduurzamen van de voedselproductie in Nederland.

16 SBIR-winnaars zoeken oplossingen voor verduurzamen voedselproductie
Dat is de uitkomst van de SBIR verduurzamen voedselproductie, oplossingen gezocht voor een efficiëntere inzet van grondstoffen en een hoogwaardiger gebruik van reststromen – fase 1. In totaal zijn 78 voorstellen ingediend.

Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt de winnende projecten bij het uitvoeren van de onderzoeken. De ondernemers krijgen een half jaar de tijd en een budget van maximaal € 50.000. Alle samenvattingen zijn binnenkort na te lezen op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

In de bijlage onder 'Download' vindt u het overzicht van de winnende projecten.

Rankinglijst

Het bedrijf Omnivent eindigde op nummer 1 van de rankinglijst. Directeur Luuk Salomons was blij verrast. Met de SBIR-aanbesteding kan het bedrijf een deel van het innovatieonderzoek bekostigen: het ontwikkelen van klimaatmodellen en een Smart-Controlsysteem voor optimalisatie van de aardappel tijdens het bewaarseizoen.

Verduurzamen voedselketen

Salomons: “De optimalisatie zorgt voor minder afval en reststroom in de keten, doordat er minder aardappels worden afgekeurd. Wereldwijd scheelt dit 5 – 10% op de totale teelt van 350 miljard kilo aardappels. Bovendien willen we met het Smart-Controlsysteem het gewichtsverlies van de aardappel verminderen van 5 - 10% tot 3 - 5%. Hierdoor blijft er voor de teler meer aardappelgewicht over na het bewaarseizoen.”

SBIR Verduurzamen voedselproductie

Deze SBIR-aanbesteding beoogt een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de Europese Commissie. Het doel is in 2020 50% minder voedsel te verspillen en te streven naar een efficiënter (her)gebruik van grondstoffen.
Met de aanbesteding daagt de topsector Agri&Food, in samenwerking met de staatssecretaris van Economische Zaken, ondernemers uit om processen, diensten en producten te ontwikkelen om ketens en bedrijfsprocessen in de voedselproductie te verduurzamen. Projecten dienen zich te richten op optimalisatie van grondstoffen en reststromen.

Deze SBIR is mede tot stand gekomen tegen de achtergrond van de ambities zoals verwoord in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en de agenda van de Alliantie Verduurzaming Voedsel.

Wat is SBIR?

SBIR staat voor Small Business Innovation Research. Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten.

In opdracht van de Nederlandse overheid voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de SBIR-aanbesteding uit. Per oproep is het opdrachtgevende ministerie verschillend. Opdrachtgever van deze SBIR-tender is het ministerie van Economische Zaken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!