17 miljoen euro om de Gelderse economie te stimuleren

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: RECRON

Met de oprichting van drie nieuwe fondsen stelt de provincie Gelderland 17 miljoen euro beschikbaar voor de stimulering van de Gelderse economie. De fondsen zijn bedoeld voor de cultuursector, de vrijetijdsector en voor de herstructurering van Gelderse bedrijventerreinen.

17 miljoen euro om de Gelderse economie te stimuleren

Het stimuleren van de regionale economie is één van de belangrijkste uitdagingen voor de provincie Gelderland. Om bij te dragen aan een toekomstbestendige en concurrerende Gelderse economie, is in 2013 het Topfonds Gelderland (TG) opgericht. Het TG investeert via het principe van een fonds-in-fonds. Dat wil zeggen dat het TG niet direct investeert in ondernemingen, maar in marktfondsen die op hun beurt investeren in ondernemingen. Aan het Topfonds Gelderland worden in 2015 drie nieuwe fondsen toegevoegd: het Fonds voor Gelderse Cultuurleningen, het Fonds Herstructurering bedrijventerreinen Gelderland en het Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie.

Revolverend fonds

De fondsen binnen het Topfonds worden 'revolverend' ingezet. Dit houdt in dat de provincie het geld tijdelijk beschikbaar stelt en het op een gegeven moment weer terugkrijgt. Lenen in plaats van schenken. Op het moment dat een bedrijf eenmaal goed op gang is, worden de aandelen verkocht. Dat geld gaat weer terug naar de provincie waarmee weer nieuwe investeringen gedaan kunnen worden. Zo kan met één provinciale euro meer bereikt worden.

  1. Fonds voor Gelderse Cultuurleningen
  2. Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland
  3. Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie

Voor de vrijetijdssector in Gelderland komt 5,5 miljoen euro beschikbaar in het Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie (FGV). Doel van het fonds is productvernieuwing en/of kwaliteitsverbetering van de Gelderse toeristische - recreatieve sector. De investeringen moeten bijdragen aan het behoud en waar mogelijk vergroting van het marktaandeel van Gelderland op de binnenlandse vakantiemarkt. Behoud en groei van werkgelegenheid dus.

Besluitvorming

Voor alle drie de fondsen geldt dat de uitwerking wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij worden in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen en/of bedenkingen naar voren te brengen over de statuten, beheersovereenkomst en investeringsinstructie. Participatiemaatschappij Oost NV (PPM Oost) is de beoogd beheerder van de fondsen. Ook de besluitvorming rondom de fondsen bij PPM Oost moet nog plaatsvinden. De verwachting is dat de fondsen in het eerste kwartaal van 2015 opgericht en operationeel zullen zijn. Voor het FGC geldt dat PPM Oost al wel aanvragen in voorbehandeling neemt, zodat bij de officiële openstelling meteen een vliegende start gemaakt kan worden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!