170 miljoen voor Nederlandse energie-innovatie

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Rijksoverheid

In het kader van het Topsectorenbeleid is het afgelopen jaar voor ruim 170 miljoen euro aan projecten in energie-innovatie goedgekeurd.

170 miljoen voor Nederlandse energie-innovatie

Deze investeringen zijn door zowel de overheid als door marktpartijen gedaan. Iets meer dan de helft van de investeringen komt daarbij voort uit private gelden. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van Agentschap NL dat de subsidieaanvragen heeft beoordeeld en verleend.

Met deze verdeling wordt ruimschoots voldaan aan de voorwaarden die in het Topsectorenbeleid is opgenomen dat marktpartijen tenminste veertig procent van de totale investeringen voor hun rekening nemen.

Investeringsbedragen per TKI

Het grootste bedrag werd in 2012 geïnvesteerd in bio-energie, gevolgd door Zon-PV, Gas en Smart Grids. In de onderstaande tabel zijn de investeringsbedragen uitgesplitst naar de verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

TKI  Totale investering (mln.)
Gebouwde omgeving 5,9
Energiebesparing Industrie 16,9
Gas 31,6
Smart Grids 30
Wind op Zee 15,2
Zon-PV 35,7
Bio-energie 38,4
Totaal 173,7

Meer informatie

Inmiddels zijn de eerste projecten al van start gegaan. Een voorbeeld hiervan is te vinden op de website van de Topsector Energie. De definitieve bedragen en gegevens worden naar verwachting in het voorjaar gepubliceerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!