2,8 Miljoen voor herstructurering Gelderse bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Provincie Gelderland stelt 2,8 miljoen euro beschikbaar voor de herstructurering van 3 bedrijventerreinen in Tiel, Wageningen en Neder-Betuwe.

2,8 Miljoen voor herstructurering Gelderse bedrijventerreinen

Het betreft bedrijventerrein Kellen in Tiel, ’t Panhuis in Kesteren  en het gebied Industrieweg/Nudepark/Haven in Wageningen. Gedeputeerde Conny Bieze: ‘De herstructurering van deze bedrijventerreinen levert werkgelegenheid op en zorgt voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat, waardoor bedrijven ook bereid zijn mee te financieren.’

Herstructurering

Met de subsidie zal Tiel onder meer investeren in verkeersveiligheid, verbetering kwaliteit van de wegen, openbaar groen, riolering en het stimuleren van het gebruik van zonne-energie. De Wageningse bedrijventerreinen worden met integrale uitvoeringsmaatregelen zoals de aanleg van een duurzaam rioolstelsel, herinrichting van wegen en het toevoegen van parkeervoorzieningen toekomstbestendig gemaakt. Neder-Betuwe ontvangt subsidie voor de revitalisering van ’t Panhuis in Kesteren en de kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen De Heuning (Ochten) en de Bonegraaf (Dodewaard). Ook wordt met de subsidie de verplaatsing van bedrijf Kegelaar mogelijk gemaakt, voor de ontwikkeling van het ABC-terrein Opheusden.

Ondernemer centraal

Nadat Gelderland voldaan had aan de afspraken met het Rijk door bijna 1000 ha bedrijventerreinen te herstructureren, stelden Gedeputeerde Staten in mei 2013 de Bedrijventerreinen Agenda 2020 vast. Met deze agenda verschuift de focus van het opknappen van hectares naar het oplossen van knelpunten bij bedrijven. Door in een vroegtijdig stadium alle belanghebbenden aan tafel te krijgen, kunnen knelpunten van ondernemers gericht worden opgelost. Het initiatief hiervoor ligt bij de ondernemers en de gemeente. De provincie Gelderland wil faciliteren in de uitwerking van de projecten.

Bedrijventerrein ’t Panhuis

Gedeputeerde Bieze: ‘De revitalisering van bedrijventerrein ’t Panhuis is een goed voorbeeld van de nieuwe ondernemersgerichte aanpak. De ondernemers hebben deze plannen samen met de gemeente opgesteld, en leveren een financiële bijdrage aan de uitvoering van het project. Door ruimte te geven aan de uitbreiding van één bedrijf, neemt de werkgelegenheid op het terrein toe en worden bovendien knelpunten die andere bedrijven op het terrein ervaren opgelost.

Nieuwe projectplannen

De gemeenten Tiel, Wageningen en Neder-Betuwe dienden hun subsidieaanvraag voor 1 november 2013 in bij de provincie Gelderland. Vanaf dit moment zijn de criteria uit de Bedrijventerreinen Agenda 2020 van kracht, waar nieuwe aanvragen aan moeten voldoen. Meer informatie: www.gelderland.nl/opsporingverzocht

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!