20 procent engergie besparing door Mkb

Vijfhonderd mkb-ondernemers, van bakkers en slagers tot aan recreatie-, horeca- en metaalverwerkingsbedrijven, gaan zich inspannen om in anderhalf jaar tijd 20 procent energie te besparen op de werkvloer.

20 procent engergie besparing door Mkb

MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel heeft gisterne tijdens het Ondernemerscongres in Apeldoorn het officiële startsein gegeven voor 21 initiatieven die vallen binnen de MKB Green Deal, het duurzaamheidconvenant dat MKB-Nederland eerder dit jaar afsloot met het ministerie van EL&I.

In de verschillende deelprojecten met onder meer brancheverenigingen, bedrijventerreinen en overheidsorganisaties, gaat het om relatief simpele energiebesparingsmaatregelen waar mkb-bedrijven laagdrempelig gebruik van kunnen maken.

Uit eerdere onderzoeken en projecten blijkt dat een gebrek aan geld, tijd en knowhow mkb-bedrijven er nu nog te veel van weerhoudt om met energiebesparing aan de slag te gaan. Met de MKB Green Deal projecten wil MKB-Nederland voor deze problemen oplossingen vinden, het besparingspotentieel inzichtelijk maken en ondersteuning bieden aan bedrijven die energiezuiniger willen ondernemen.

Het doel van de projecten is om samen met de vijfhonderd deelnemende bedrijven 100.000GJ te besparen, wat gelijk staat aan een jaarlijks energieverbruik van ruim 1.250 huishoudens. Door deze praktijkgerichte aanpak laat MKB-Nederland zien dat reductie van energieverbruik binnen het mkb zonder veel inspanning mogelijk is.

Concrete oplossingen


In elk Green Deal project gaan ondernemers uit een bepaalde branche of regio aan de slag met eenvoudige, concrete en gerichte maatregelen, zoals het vervangen van de verlichtingsinstallatie (binnen en of buiten) en het goed inregelen van de verwarmingsinstallatie.

Veel ondernemers realiseren zich niet dat deze (grote) energieverbruikers een groot besparingspotentieel hebben.
Binnen de verschillende projecten zullen ook minimaal twintig ondernemers de reductiedoelstelling van 20 procent bereiken door gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie.

Bundeling van kennis en ervaringen


De ervaringen, kennis en tips die gedurende deze Green Deal aanpak ontstaan, zal MKB-Nederland bundelen en als voorbeeld ter beschikking stellen aan ondernemers en belangrijke stakeholders. Ook zal tijdens de duur van de projecten continue kennisuitwisseling tussen de verschillende initiatieven en deelnemers plaatsvinden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!