20 procent meer clean tech bedrijven in 3 jaar

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Oost NV

20 procent meer clean tech bedrijven in 3 jaar. Dat is een van de conclusies van het onderzoek naar de Clean Tech Sector in Oost-Nederland. Programmamanager Klimaat en Energie, Jan Fokke Heida, van de provincie Gelderland heeft dit onderzoek 11 oktober in ontvangst genomen. Het onderzoek laat onder meer een groei van 20% zien in de afgelopen drie jaar. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de private clean tech sector in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel).

20 procent meer clean tech bedrijven in 3 jaar

Het onderzoek is uitgevoerd door Saxion in opdracht van Kamer van Koophandel Oost Nederland, provincie Gelderland, provincie Overijssel, Regio Twente en gemeente Enschede. Aan het onderzoek hebben Oost NV, kiEMT, Syntens en Kamer van Koophandel Centraal Gelderland  hun medewerking verleend. kiEMT gaat dit de komende jaren verder updaten en gebruiken als basis voor verdere acties.

Het gaat om bedrijven die actief zijn op het vlak van duurzame energie (zon, wind, biomassa, waterstof ), duurzame bouw, duurzaam transport, energiezuinige componenten voor apparaten, recycling, adviesverlening op het vlak van duurzaamheid, duurzame materialen en systemen of schoon water.

Een van de resultaten: 20 procent meer bedrijven in 3 jaar
Ongeveer 60% van de honderden bedrijven heeft clean tech als core business. De overige bedrijven hebben clean tech als een expliciet deel van hun producten- of dienstenportfolio. De afgelopen 3 jaar is het aantal core business bedrijven gegroeid met 20%. De in de database opgenomen private bedrijven bieden aan 23.512 personen werk. De meeste werkgelegenheid van de clean tech bedrijven bevindt zich binnen de sectoren´duurzame energie´(18%), duurzame materialen & systemen´(18%) en ´duurzame dienstverlening´(16%).

De regionale verschillen binnen Oost-Nederland zijn groot. Regio Arnhem-Nijmegen is verreweg de belangrijkste subregio op het vlak van werkgelegenheid in de clean tech sector: het aandeel is relatief twee keer zo groot als verwacht kan worden op basis van het totale aantal banen in deze regio. Ook in Zuidwest Overijssel is de clean tech sector relatief sterk vertegenwoordigd, met een sterke nadruk op dienstverlening. Twente neemt een tussenpositie in met een nadruk op duurzame energie, recycling en duurzame materialen. In Noord-Overijssel, de Achterhoek en de Veluwe is de sector ondervertegenwoordigd.

De meeste kansrijke bedrijven bevinden zich in Twente en op de Veluwe.
In Overijssel is de clean tech sector gelijkmatiger over de provincie verspreid dan in Gelderland. Ook zijn er in Overijssel relatief meer starters. Uit het onderzoek kwam ook een lijst met 76 kansrijke bedrijven naar voren om hun huidige producten te gebruiken voor duurzaamheidstoepassingen, met name in de industrie.

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over Saxion Hogescholen:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!