2010 jaar van verbeteren structuur Twentse economie’

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VNO-NCW Twente

“In 2010 zet VNO-NCW Twente zich in om de structuur van de Twentse economie te verbeteren.

2010 jaar van verbeteren structuur Twentse economie’

Alleen als we er hierin slagen, dan kunnen we in het verlengde daarvan de draad van de economische groei in ons mooie Twente weer oppakken.”
Zo sprak Hans Kroeze (algemeen directeur van Asito Dienstengroep BV en voorzitter van VNO-NCW Twente) tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Twente, afgelopen zaterdag 16 januari.

Ruim 75 ondernemers waren in het ROC van Twente in Almelo aanwezig en hoorden hoe hun voorzitter bevlogen sprak over de plannen voor 2010.
“In Twente is in 2010 de jeugdparticipatie van belang.
U hoort het goed. jeugdparticipatie en niet jeugdwerkloosheid, dat klinkt veel te negatief.
Om te voorkomen dat het ingewikkeld wordt moeten we kijken naar praktische en effectieve instrumenten die werkgevers stimuleren om jongeren in het bedrijf op te nemen.
Wij pleiten daarom voor de jongerenvoucher.
Een voucher die de ondernemer recht geeft op een bedrag van 2500 euro als compensatie in de loonkosten.
Hiermee worden rechtstreeks financiële mogelijkheden aan werkgevers geboden.
Boter bij de vis dus! Zo willen we het graag zien.

Tijd rijp voor gezamenlijke aanpak
En uiteraard zijn we nog steeds gefocust op de A1, het Twentekanaal, de luchthaven en de innovatie in de regio.
Allemaal dossiers die tot doel hebben de structuur van de Twentse Economie te verbeteren.
De overheid, de onderwijsinstellingen en de ondernemers hebben vastgesteld dat de tijd nu rijp is om samen die zaken op te pakken die nodig zijn om van Twente, meer dan nu, een economisch gezonde regio te maken en te houden,
en waar het inspirerend is om te werken en fijn om te wonen.“

Als eerste tastbaar resultaat zal er in het komend voorjaar door de Kamer van Koophandel in samenwerking met de Regio Twente een eerste concept strategisch plan voor Twente worden opgeleverd.
Samen met het IKT en MKB, waarmee voortreffelijk wordt samengewerkt, zal VNO-NCW Twente ervoor zorgen dat in het eindproduct de belangen van alle ondernemers in Twente goed geborgd zijn.
Kroeze: “Wij veronderstellen dat een door overheid, onderwijs en ondernemers gesteund plan, dat sturing en richting geeft aan die zaken die voor Twente belangrijk zijn, ons zal helpen onze eerder genoemde ambitie om van Twente iets nóg mooiers te maken te verwezenlijken.
Iets waar wij ons allemaal uiteraard graag en met volle overgave voor inzetten.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!