26 miljoen extra van ministerie V&W

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

De stadsregio heeft van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) 26 miljoen euro extra gekregen voor 2010.

26 miljoen extra van ministerie V&W

Dit is bovenop het reguliere bedrag dat alle stadsregio’s en provincies krijgen. Het ministerie geeft hiermee aan de mobiliteitsplannen van de stadsregio te steunen.

Sinds 2005 stelt het ministerie van V&W de zogenaamde Brede Doel Uitkering (BDU) beschikbaar aan de 19 provincies en stadsregio’s in Nederland. Die kunnen vervolgens zelf bepalen voor welke mobiliteitsprojecten zij het budget inzetten. Voorwaarde is wel dat deze projecten de mobiliteitsdoelstellingen van het ministerie van V&W ondersteunen. Het regionale beleid moet een vertaling zijn van het landelijke beleid.

De stadsregio heeft ruim 101 miljoen euro van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gekregen voor het verkeer- en vervoerbeleid in 2010.  Ruim 73 miljoen euro van dit bedrag is het zogenaamde relatieve aandeel BDU, dit is 3,79 % van het totale landelijke budget. Voor de verdeling van het totale bedrag over de 19 provincies en stadsregio’s kijkt het ministerie van V&W naar het aantal woningen en de omgevingsadressendichtheid (gemiddeld aantal adressen per km2). Op basis daarvan wordt het percentage berekend.

Naast het relatieve aandeel BDU, verdeelt het ministerie van V&W ook een absoluut aandeel BDU met een tijdelijk karakter. De provincies en stadsregio’s presenteren hun projecten aan het ministerie van V&W dat vervolgens inhoudelijk bepaalt in welke projecten ze willen investeren. De stadsregio heeft haar mobiliteitsplannen met succes bij het ministerie van V&W op de agenda gezet. Voor 2010 heeft de stadsregio ruim 26 miljoen extra uit het BDU gekregen.  Dit is maar liefst 8,7 % van het bedrag dat landelijk beschikbaar is.

De 73 miljoen die de stadsregio jaarlijks krijgt van het Rijk wordt besteed aan openbaar vervoer en investeringen in de infrastructuur voor het openbaar vervoer, de auto, de fiets en verkeersveiligheid projecten. De extra bijdrage van 26 miljoen voor 2010 is o.a. bestemd voor:

de aanleg van meer stations en railinfrastructuur in de stadsregio (Stadsregiorail);
meer treinen tussen Arnhem en Doetinchem voor de komende drie jaar;
de aanleg van snelle busverbindingen tussen Nijmegen en Arnhem en tussen Liemers en Arnhem;
het verhogen en toegankelijk maken van de bushaltes in de Stadsregio Arnhem Nijmegen;
de aanleg van het RijnWaalpad, een snelfietsroute tussen Nijmegen en Arnhem;
het Offensief Bereikbaarheid, een initiatief waarin bedrijfsleven en regionale overheden samenwerken om de stadsregio bereikbaar te houden;
Slim Prijzen; de beloningsproeven op de Waalbrug en de Regioring;
de aanleg van een P+R terrein in Velp.
Daarnaast heeft de stadsregio in 2009 ook een subsidie van € 6,3 miljoen euro voor binnenhavens toegezegd gekregen. Deze subsidie maakt het ministerie van V&W rechtstreeks over aan de betrokken gemeenten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!