4x contractverlenging voor jong personeel

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Kamer van Koophandel Brabant

Jong personeel mag langer contract voor bepaalde tijd

4x contractverlenging voor jong personeel

langer contract voor bepaalde tijd voor jong personeel.

Heeft u werknemers in dienst die jonger zijn dan 27 jaar? Dan kunt u vaker en langer gebruikmaken van opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd.

Wat verandert er?

Voorheen moest u een werknemer onder de 27 jaar na 3 tijdelijke contracten een vast contract aanbieden bij voortzetting van het dienstverband. Dit wordt nu na 4 contracten. De overschrijdingsduur waarbij een contract wordt omgezet naar een vast contract (vanaf het tweede contract) wordt 48 maanden, in plaats van 36 maanden.

Het doel van de wetswijziging is jongeren tijdens de huidige economische crisis langer aan het werk te houden. Het gaat om een tijdelijke wet tot 2012, met de mogelijkheid tot verlenging.

RegioinBedrijf Connect RegioinBedrijf Connect november 2018

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de zevende editie van RegioinBedrijf Connect op 13 november bij Fort Lent in Nijmegen.