5 miljoen voor duurzame inzetbaarheid in het mkb

Gisteren is door minister Lodewijk Asscher en voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland, een intentieverklaring getekend om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren.

5 miljoen voor duurzame inzetbaarheid in het mkb

Hiervoor stelt de minister voor de komende vier jaar een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar aan MKB-Nederland.

Doel van het mkb-plan is om ondernemers te stimuleren bewust beleid te maken om hun werknemers duurzaam inzetbaar te houden en zo ook de continuïteit van het bedrijf te borgen. MKB-Nederland gaat daartoe onder meer samenwerken met brancheverenigingen en kenniscentra, met lokale en regionale ondernemersverenigingen en met adviesbureaus.

De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats bij Coolblue in Rotterdam, een keten van web- en 5 fysieke winkels gericht op consumentenelektronica. Voor deze locatie is gekozen omdat het gaat om een bedrijf waar betrokkenheid bij en flexibiliteit van werknemers centraal staan.

De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken het nodig dat werkgevers serieus in werknemers investeren, en dat de werknemers op hun beurt bereid zijn te leren, zich aan te passen en te ontwikkelen. Ook de steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt en de snel veranderende economie spelen speelt een rol. Over een paar jaar hebben werknemers immers alweer heel andere kennis en vaardigheden nodig dan nu.

Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid vraagt dan ook om ruimte voor scholing, ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden, een gezonde werksfeer, en het terugdringen van ziekteverzuim. Het gaat er ook om dat werknemers op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen om duurzaam inzetbaar te blijven. De tijd dat zij tot aan hun pensioen genoeg hadden aan hun schooldiploma is definitief voorbij.

Het ministerie van SZW en MKB-Nederland zijn met elkaar overeengekomen dat MKB-Nederland de komende vier jaar een trekkersrol zal vervullen bij de ondersteuning van mkb-bedrijven op het terrein van duurzame inzetbaarheid. In die vier jaar is het de bedoeling dat tenminste 1000 bedrijven actief zijn geholpen bij het invoeren van de nodige maatregelen in de praktijk.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!